Majhi - Nepaliकट्काउराkʌʈkauraप्रे.क्रि.कट्काउनु; कट्कन लगाउनु; कट्कन दिनु
कट्केइkʌʈkeiअ.क्रि.कट्किनु; कट्कनु
कट्केराkʌʈkeraअ.क्रि.कट्किनु; कट्कनु
कट्क्‍याkʌʈkjaअ.क्रि.कट्कनु/कट्किनु; कटकट शब्‍द आउने गरी घिउतेल तात्‍नु; उच्‍च स्‍वरमा कराउनु
कट्यार्‌kʌʈjarना.कटेरो; गाईवस्‍तु बाँध्‍ने ठाउँ; गोठ
कठाङ्रेइkʌʈʰaŋreiअ.क्रि.कठाङ्ग्रिनु; जाडोले हात गोडा कक्रक्‍क पर्नु; कक्रिनु
कठाङ्रेराkʌʈʰaŋreraअ.क्रि.कठाङ्ग्रिनु; जाडोले हात गोडा कक्रक्‍क पर्नु; कक्रिनु
कठाङ्र्‍याkʌʈʰaŋrjaअ.क्रि.कठाङ्ग्रिनु; जाडोले हात गोडा कक्रक्‍क पर्नु; कक्रिनु
कठिङ्रेइkʌʈʰiŋreiअ.क्रि.कठिङ्ग्रिनु; जाडोले हातगोडा कक्रिनु; गँगरिनु
कठिङ्रेराkʌʈʰiŋreraअ.क्रि.कठिङ्ग्रिनु; जाडोले हातगोडा कक्रिनु; गँगरिनु
कठिङ्र्‍याkʌʈʰiŋrjaअ.क्रि.कठिङ्ग्रिनु; जाडोले हातगोडा कक्रिनु प्रे.क्रि. कठिङ्ग्‍य्राउनु; जाडोले हातगोडा कक्रक्‍क पार्नु; कक्‍य्राउनु
कठिङ्र्‍याइkʌʈʰiŋrjaiप्रे.क्रि.कठिङ्ग्‍य्राउनु; जाडोले हातगोडा कक्रक्‍क पार्नु; कक्‍य्राउनु
कठिङ्र्‍याउराkʌʈʰiŋrjauraप्रे.क्रि.कठिङ्ग्‍य्राउनु; जाडोले हातगोडा कक्रक्‍क पार्नु; कक्‍य्राउनु
कड्कइkʌɖkʌiअ.क्रि.कड्कनु; रिसाएर ठूलो स्‍वरले बोल्‍नु; बम्‍कनु; कट्कनु
कड्कराkʌɖkʌraअ.क्रि.कड्कनु; रिसाएर ठूलो स्‍वरले बोल्‍नु; बम्‍कनु; कट्कनु
कड्क्‍याkʌɖkjaअ.क्रि.कड्कनु; रिसाएर ठूलो स्‍वरले बोल्‍नु; बम्‍कनु; कट्कनु
कतक्‍कkʌtʌkkʌक्रि.वि.कत्तिको/कतिको; कत्ति; धेरै वि. कतिको; कति पर्ने
कताकkʌtakʌवि.कति; अमूर्त र मूर्त जोखिने, भरिने वस्‍तुको मात्रा; सङ्ख्‍या, परिमाण बुझ्न गरिने प्रश्‍न क्रि.कुनै गुण, कार्य वा प्रक्रियाको हद, सिमा, स्‍वभाव जान्‍न गरिने प्रश्‍न
कताक् कताकनिपात. कति कति; भनेर, गनेर वा बयान गरेर कहाँ सकिन्‍छ र भन्‍ने भाव व्‍यक्त गर्ने शब्‍द
कताक् न कताकवि.कति न कति; शून्‍य, केहि नभएको
कताक्‍कkʌtakkʌक्रि.वि.कत्तिको; कतिधेरै; असाद्धे
कत्‍त्‍यkʌttjʌवि.कति; अमूर्त र मूर्त जोखिने, भरिने वस्‍तुको मात्रा; सङ्ख्‍या, परिमाण बुझ्न गरिने प्रश्‍न क्रि.कुनै गुण, कार्य वा प्रक्रियाको हद, सिमा, स्‍वभाव जान्‍न गरिने प्रश्‍न
कत्‍नारिkʌtnariना.कोइरालो; रातो वा सेतो फुलफुल्‍ने लामालामा कोसा फल्‍ने एक बोट वा तरकारी अचार खाइने त्‍यसैको फूल
कत्‍रासिनkʌtrasinʌक्रि.वि.कत्तिको; कतिधेरै; असाद्धे
कथइkʌtʰʌiस.क्रि.कथ्नु; कुरा बनाउनु; कल्‍पना गर्नु; रचना गर्नु