Majhi - Nepaliकप्‍ल्‍याउराkʌpljauraस.क्रि.कप्‍ल्‍याउनु; कप्‍लक्‍क खानु वा निल्‍नु
कबोलइkʌbolʌiस.क्रि.कबुल्नु; कबुल गर्नु; मन्‍जुर गर्नु; स्‍वीकार गर्नु; मान्‍नु
कबोलाkʌbolaस.क्रि.कबुल्नु; कबुल गर्नु; मन्‍जुर गर्नु; स्‍वीकार गर्नु; मान्‍नु
कबोल्राkʌbolraस.क्रि.कबुल्नु; कबुल गर्नु; मन्‍जुर गर्नु; स्‍वीकार गर्नु; मान्‍नु
कब्रोkʌbroवि.कत्रो; केजत्रो; कोजत्रो; ठूलो
कमइँनिkʌmʌĩniना.कमिनी; कामी जातकी नारी; कामीको स्‍त्रीलिङ्गी रूप
कमराkʌmʌraना.कमारो; करिया; नोकर; दास
कमार्‌kʌmarना.कमारो; करिया; नोकर; दास
कमिरोkʌmiroना.कमेरो; चुन जस्‍तै पोतेर घर सिँगार्ने सेतो माटो
कम्‍टइkʌmʈʌiस.क्रि.टोक्‍नु; चपाउनुपर्ने खानेकुरो दाँतले टुक्रा पार्नु; दुख्‍नेगरी शरीरको कुनै अङ्गमा दाँतले च्‍याप्‍नु; डस्‍नु
कम्‍टा1kʌmʈaप्रे.क्रि.टोकाउनु; टोक्‍न लाउनु
कम्‍टा2kʌmʈaना.माटो वा धातुको जाँड छान्‍ने भाँडो
कम्‍टाइkʌmʈaiप्रे.क्रि.टोकाउनु; टोक्‍न लाउनु ना. टोकाई; टोक्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
कम्‍ट्याkʌmʈjaस.क्रि.टोक्‍नु; चपाउनुपर्ने खानेकुरो दाँतले टुक्रा पार्नु; दुख्‍नेगरी शरीरको कुनै अङ्गमा दाँतले च्‍याप्‍नु; डस्‍नु
कम्‍ट्यास्कम्‍ट्यासkʌmʈjaskʌmʈjasʌना.टोकाटोक; एकले अर्कोलाई टोक्‍ने काम; पालैसितको टोकाइ
कम्‍तिका/कम्‍तिनाइँkʌmtika/kʌmtinaĩक्रि.वि.कम्‍तीमा; थोरै भन्‍दा थोरै मात्रा आदिमा
करन्ठिkʌrʌnʈʰiना.कन्‍दनी; कम्‍मरमा बाध्ने डोरो
कराउसोkʌrausoवि.कस्‍तो; केजस्‍तो; आश्‍चर्य, रिसमा प्रयोग गरिने शब्‍द
करेपइkʌrepʌiअ.क्रि.करेप्नु; बलियोगरि समाउनु; करमा पार्नु; करकाप गर्नु
करेपाkʌrepaअ.क्रि.करेप्नु; बलियोगरि समाउनु; करमा पार्नु; करकाप गर्नु प्रे.क्रि. करेपाउनु; करेपमा पार्नु वा पार्न लाउनु
करेपाइkʌrepaiप्रे.क्रि.करेपाउनु; करेपमा पार्नु वा पार्न लाउनु
करेपाउराkʌrepauraप्रे.क्रि.करेपाउनु; करेपमा पार्नु वा पार्न लाउनु
करेपेराkʌreperaक.क्रि.करेपिनु; करेप्‍ने काम गरिनु; आठयाइनु
करेप्‍पेइkʌreppeiक.क्रि.करेपिनु; करेप्‍ने काम गरिनु; आठ्याइनु
करेप्‍प्‍याkʌreppjaक.क्रि.करेपिनु; करेप्‍ने काम गरिनु; आठ्याइनु