Majhi - Nepaliकहल्‍लेइkʌhʌlleiअ.क्रि.कहलिनु; प्रशिद्घ हुनु; नाउँ चल्‍नु
कहल्‍ल्‍याkʌhʌlljaअ.क्रि.कहलिनु; प्रशिद्घ हुनु; नाउँ चल्‍नु
कहाkʌhaस.क्रि.कहनु; बताउनु; भन्‍नु प्रे.क्रि. कहाउनु; भनाउनु; कहन लाउनु
कहाइkʌhaiप्रे.क्रि.कहाउनु; भनाउनु; कहन लाउनु
कहाउराkʌhauraप्रे.क्रि.कहाउनु; भनाउनु; कहन लाउनु
कहालेराkʌhaleraअ.क्रि.कहालिनु; कहालि लाग्‍नु; डराउनु; तर्सनु; आत्‍तिनु
काkaविभ. मा; कुनै शब्‍दको पछाडि जाडिएर त्‍यसभित्र अर्थ बुझाउने प्रत्‍यय वा रूपछुनेनि चत्‍राका खेलाइछइा ।छोरी आँगनमा खेल्‍छे ।
काइनkainʌना.लुगा; जीउमा लगाउनेे कपडा; ओढ्ने ओछ्याउने
काखइkakʰʌiना.काख; बसेको अवस्‍थामा मानिसको कम्‍मरदेखि घुडासम्‍मको अग्रभाग
काटइkaʈʌiस.क्रि.काट्नु; हतियारले हान्‍नु; टुक्रा पार्नु; छिन्‍ने गराउनु; अक्षर केर्नु; मोटरको टिकट किन्‍नु; समय बिताउनु; बिचैमा बोल्‍नु; हिसाब कट्टि गर्नु; खण्‍डन गर्नु
काटाkaʈaस.क्रि.काट्नु; हतियारले हान्‍नु; टुक्रा पार्नु; छिन्‍ने गराउनु; अक्षर केर्नु; मोटरको टिकट किन्‍नु; समय बिताउनु; बिचैमा बोल्‍नु; हिसाब कट्टि गर्नु; खण्‍डन गर्नु प्रे.क्रि. कटाउनु; काट्न लाउनु; काट्ने काम गराउनु
काटाइ1kaʈaiना.कटाइ; काट्ने क्रिया वा प्रक्रिया
काटाइ2kaʈaiप्रे.क्रि.कटाउनु; काट्न लाउनु; काट्ने काम गराउनु
काटेराkaʈeraक.क्रि.काटिनु; काट्ने काम गरिनु; टुक्‍य्राइनु
काट्टेइkaʈʈeiक.क्रि.काटिनु; काट्ने काम गरिनु; टुक्‍य्राइनु
काट्ट्याkaʈʈjaक.क्रि.काटिनु; काट्ने काम गरिनु; टुक्‍य्राइनु
काट्तkaʈtʌवि.काट्ने; धारिलो हतियारले हान्‍ने वा रेट्ने; काट्नु पर्ने; टिहिर्‍याउने; उछिनेर बोल्‍ने
काट्तभाराkaʈtʌbʰaraना.काट्नेभाँडो; धारिलो हतियार
काट्तिन् बइमिल्‍नार्‌वि.काटे नमिल्‍ने; पटक्‍क नमिल्‍ने; ठ्याम्‍म नहुनेे
काट्नार्‌kaʈnarवि.काट्ने; धारिलो हतियारले हान्‍ने वा रेट्ने; काट्नु पर्ने; टिहिर्‍याउने; उछिनेर बोल्‍ने
काट्नार्‌भाँडाkaʈnarbʰãɖaना.काट्नेभाँडो; धारिलो हतियार
काट्राkaʈraस.क्रि.काट्नु; हतियारले हान्‍नु; टुक्रा पार्नु; छिन्‍ने गराउनु; अक्षर केर्नु; मोटरको टिकट किन्‍नु; समय बिताउनु; बिचैमा बोल्‍नु; हिसाब कट्टि गर्नु; खण्‍डन गर्नु
काठारुkaʈʰaruना.चोरकमिलो; ज्‍यादै असह्‍य हुने गरी चिल्‍ने कालो कमिलो
काठिkaʈʰiना.दाउरा; बाल्‍न प्रयोग गरिने रुखका सुकेको हाँगबिँगा
काड्डkaɖɖʌना.कालो; आगार जस्‍तो रङ्ग; प्रकाश नभएको वि. आध्‍यारो; मन सफा नभएको