Majhi - Nepaliखट्कइkʰʌʈkʌiअ.क्रि.खट्कनु; शङ्का लाग्‍नु; खट्को लाग्‍नु; बिर्सेजस्‍तो लाग्‍नु
खट्कराkʰʌʈkʌraअ.क्रि.खट्कनु; शङ्का लाग्‍नु; खट्को लाग्‍नु; बिर्सेजस्‍तो लाग्‍नु
खट्काkʰʌʈkaप्रे.क्रि.खट्काउनु; खट्कन लाउनु
खट्काइkʰʌʈkaiप्रे.क्रि.खट्काउनु; खट्कन लाउनु
खट्काउराkʰʌʈkauraप्रे.क्रि.खट्काउनु; खट्कन लाउनु
खट्केइkʰʌʈkeiअ.क्रि.खट्किनु; खट्को लागिनु
खट्केराkʰʌʈkeraअ.क्रि.खट्किनु; खट्को लागिनु
खट्क्‍याkʰʌʈkjaअ.क्रि.खट्कनु; शङ्का लाग्‍नु; खट्को लाग्‍नु; बिर्सेजस्‍तो लाग्‍नु; खट्को लागिनु
खट्टेइkʰʌʈʈeiअ.क्रि.खटिनु; खट्ने काम गरिनु
खट्ट्याkʰʌʈʈjaअ.क्रि.खटिनु; खट्ने काम गरिनु
खट्राkʰʌʈraअ.क्रि.खट्नु; काममा लागिपर्नु; धेरै मिहिनेत गर्नु
खडिkʰʌɖiना.कुलिन; रक्‍सी, जाँड हाल्‍ने माटोको सानो भाँडो
खडुkʰʌɖuना.अचानो; मासु काट्ता राखिने काठको ठेउको
खत्राkʰʌtraना.सरङ; बाँसको चोयाले बनाएको सामान राख्‍ने साधन
खनइkʰʌnʌiस.क्रि.खन्नु; कुटो, कोदालोले जमिन खोस्रनु
खनाkʰʌnaस.क्रि.खन्नु; कुटो, कोदालोले जमिन खोस्रनु प्रे.क्रि. खनाउनु; खन्‍न लाउनु
खनाइkʰʌnaiप्रे.क्रि.खनाउनु; खन्‍न लाउनु
खनाउराkʰʌnauraप्रे.क्रि.खनाउनु; खन्‍न लाउनु
खनेराkʰʌneraअ.क्रि.खनिनु; बेसरी पोखिनु; दर्केर पानी पर्नु; ठाउँ खाली हुनु; आइलाग्‍नु; धुरिनु
खन्‍डेइkʰʌnɖeiअ.क्रि.खन्‍डिनु; खण्‍ड खण्‍ड हुनु; टुक्रिन
खन्‍डेराkʰʌnɖeraअ.क्रि.खन्‍डिनु; खण्‍ड खण्‍ड हुनु; टुक्रिन
खन्‍ड्याkʰʌnɖjaअ.क्रि.खन्‍डिनु; खण्‍ड खण्‍ड हुनु; टुक्रिन प्रे.क्रि. खन्‍ड्याउनु; खन्‍डिने पार्नु, टुक्‍य्राउनु
खन्‍ड्याइkʰʌnɖjaiप्रे.क्रि.खन्‍ड्याउनु; खन्‍डिने पार्नु, टुक्‍य्राउनु
खन्‍ड्याउराkʰʌnɖjauraप्रे.क्रि.खन्‍ड्याउनु; खन्‍डिने पार्नु, टुक्‍य्राउनु
खन्‍नेइkʰʌnneiअ.क्रि.खनिनु; बेसरी पोखिनु; दर्केर पानी पर्नु; ठाउँखाली हुनु; आइलाग्‍नु; धुरिनु