Majhi - Nepaliखर्कइkʰʌrkʌiअ.क्रि.खर्कनु; पशुहरू एकैठाउँमा जम्‍मा भएर बस्‍नु; बथान मिलेर बस्‍नु
खर्ककन्‍डkʰʌrkʌkʌnɖʌना.खड्कुँलो; भोजभतेरमा खानेकुरो पकाउने तामा, पितलको भाँडो
खर्कराkʰʌrkʌraअ.क्रि.खर्कनु; पशुहरू एकैठाउँमा जम्‍मा भएर बस्‍नु; बथान मिलेर बस्‍नु
खर्काkʰʌrkaस.क्रि.खर्काउनु; पशुहरूलाई एकैठाउँमा जम्‍मा पार्नु; बथान मिलाएर राख्‍नु
खर्काइkʰʌrkaiस.क्रि.खर्काउनु; पशुहरूलाई एकैठाउँमा जम्‍मा पार्नु; बथान मिलाएर राख्‍नु
खर्काउराkʰʌrkauraस.क्रि.खर्काउनु; पशुहरूलाई एकैठाउँमा जम्‍मा पार्नु; बथान मिलाएर राख्‍नु
खर्केइkʰʌrkeiअ.क्रि.खर्किनु; एकैठाउँमा जम्‍मा हभएर वा बथान मिलेर बसिुनु
खर्केराkʰʌrkeraअ.क्रि.खर्किनु; एकैठाउँमा जम्‍मा हभएर वा बथान मिलेर बसिुनु
खर्क्‍याkʰʌrkjaअ.क्रि.खर्कनु/खर्किनु; पशुहरू एकैठाउँमा जम्‍मा भएर बस्‍नु; बथान मिलेर बस्‍नु
खर्चइkʰʌrtsʌiस.क्रि.खर्चनु; नगद वा जिन्‍सी खर्च गर्नु; मास्‍नु; किनमेल गरेर रूपैया सक्‍नु
खर्चराkʰʌrtsʌraस.क्रि.खर्चनु; नगद वा जिन्‍सी खर्च गर्नु; मास्‍नु; किनमेल गरेर रूपैया सक्‍नु
खर्चाkʰʌrtsaप्रे.क्रि.खर्चाउनु; खर्च गराउनु वा खर्चन लाउनु
खर्चाइkʰʌrtsaiप्रे.क्रि.खर्चाउनु; खर्च गराउनु वा खर्चन लाउनु
खर्चाउराkʰʌrtsauraप्रे.क्रि.खर्चाउनु; खर्च गराउनु वा खर्चन लाउनु
खर्चेइkʰʌrtseiक.क्रि.खर्चिनु; खर्च गरिनु; मासिनु
खर्चेराkʰʌrtseraक.क्रि.खर्चिनु; खर्च गरिनु; मासिनु
खर्च्‍याkʰʌrtsjaस.क्रि.खर्चनु; नगद वा जिन्‍सी खर्च गर्नु; मास्‍नु; किनमेल गरेर रूपैया सक्‍नु क.क्रि. खर्चिन; खर्च गरिनु; मासिनु
खर्दरिkʰʌrdʌriना.माझी जातिको किपट क्षेत्रमा अन्‍य जातिले गाईवस्‍तु चराए, घाँस दाउरा काटेवापत वार्षिक तिर्नुपर्ने दस्‍तुर
खर्‍याkʰʌrjaस.क्रि./प्रे.क्रि. खर्‍याउनु; खरिने पार्नु
खर्‍याइkʰʌrjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. खर्‍याउनु; खरिने पार्नु
खर्‍याउराkʰʌrjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. खर्‍याउनु; खरिने पार्नु
खर्रेइkʰʌrreiअ.क्रि.खरिनु; खरो हुनु; धेरै भुटिनु, भोक, प्‍यासले पीडित हुनु; धान, गहुँ ज्‍यादा सुकेर झर्ने हुनु
खर्र्‍याkʰʌrrjaअ.क्रि.खरिनु; खरो हुनु; धेरै भुटिनु, भोक, प्‍यासले पीडित हुनु; धान, गहुँ ज्‍यादा सुकेर झर्ने हुनु
खलिखाkʰʌlikʰaखलीखानु; हन्‍डर खाएर पाको हुनु; सुखदुःख सबै झेलिसक्‍नु
खलिखाइkʰʌlikʰaiखलीखानु; हन्‍डर खाएर पाको हुनु; सुखदुःख सबै झेलिसक्‍नु