Majhi - Nepaliगिसाgisaस.क्रि.निल्‍नु; मुखमा हालेर घाटिबाट तल छिराउनु; खानु
गिसाइgisaiना.निलाइ; निल्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
गिस्‍सेइgisseiक.क्रि.निलिनु; निल्‍ने काम गरिनु
गिस्‍स्‍याgissjaक.क्रि.निलिनु; निल्‍ने काम गरिनु
गिँडइgĩɖʌiस.क्रि.गिँड्नु; गिँड पार्नु; ठुन्‍क्‍याउनु; टुक्‍य्राउनु
गिँडाgĩɖaस.क्रि.गिँड्नु; गिँड पार्नु; ठुन्‍क्‍याउनु; टुक्‍य्राउनु प्रे.क्रि. गिँडाउनु; गिँड्न लाउनु; टुक्रा टुक्रा पार्नु
गिँडाइgĩɖaiप्रे.क्रि.गिँडाउनु; गिँड्न लाउनु; टुक्रा टुक्रा पार्नु
गिँडाउराgĩɖauraप्रे.क्रि.गिँडाउनु; गिँड्न लाउनु; टुक्रा टुक्रा पार्नु
गिँडुलिgĩɖuliना.मुसो; हातखुट्टातिर निस्‍कने मासुको सानो र साह्रो डल्‍लो
गिँड्राgĩɖraस.क्रि.गिँड्नु; गिँड पार्नु; ठुन्‍क्‍याउनु; टुक्‍य्राउनु
गिँदाइरिgĩdairiना.गिदेरी; बस्‍तुलाई घाँस खुवाइने बुटो; जुवा बनाउन प्रयोग गरिने काठ
गुइँठguĩʈʰʌना.गोबर; गाईभैँसीको मल
गुजारइgudzarʌiस.क्रि.गुजार्‌नु; समय बिताउनु; जीवननिर्वाह गर्नु; म्‍याद कटाउनु
गुजाराgudzaraस.क्रि.गुजार्‌नु; समय बिताउनु; जीवननिर्वाह गर्नु; म्‍याद कटाउनु
गुजार्‌राgudzarraस.क्रि.गुजार्‌नु; समय बिताउनु; जीवननिर्वाह गर्नु; म्‍याद कटाउनु
गुजुल्‍टेइgudzulʈeiअ.क्रि.गुजुल्‍टिनु; गुजुमुज्‍ज पर्नु; गुजुल्‍टो पर्नु
गुजुल्‍टेराgudzulʈeraअ.क्रि.गुजुल्‍टिनु; गुजुमुज्‍ज पर्नु; गुजुल्‍टो पर्नु
गुजुल्‍ट्याgudzulʈjaअ.क्रि.गुजुल्‍टिनु; गुजुमुज्‍ज पर्नु; गुजुल्‍टो पर्नु स.क्रि. गुजुल्‍ट्याउनु; गुजुल्‍टो पार्नु
गुजुल्‍ट्याइgudzulʈjaiस.क्रि.गुजुल्‍ट्याउनु; गुजुल्‍टो पार्नु
गुजुल्‍ट्याउराgudzulʈjauraस.क्रि.गुजुल्‍ट्याउनु; गुजुल्‍टो पार्नु
गुज्मुजेराgudzmudzeraअ.क्रि.गुजमुजिनु; मुजा मुजा पर्नु; गुजुमुज्‍ज पर्नु
गुज्मुज्‍जेइgudzmuddzeiअ.क्रि.गुजमुजिनु; मुजा मुजा पर्नु; गुजुमुज्‍ज पर्नु
गुज्मुज्‍ज्‍याgudzmuddzjaअ.क्रि.गुजमुजिनु; मुजा मुजा पर्नु; गुजुमुज्‍ज पर्नु
गुज्रइgudzrʌiअ क्रि. गुज्रनु; समय बित्‍नु; तारिख,म्‍याद नाघ्नु; नाश हुनु; मर्नु
गुज्रराgudzrʌraअ.क्रि.गुज्रनु; समय बत्‍नु; तारिख, म्‍याद नाघ्नु; नाश हुनु; मर्नु