Majhi - Nepaliगुहारइguharʌiस.क्रि.गुहार्नु; मदतका लागि पुकार गर्नु; सहायता माग्‍नु
गुहाराguharaस.क्रि.गुहार्नु; मदतका लागि पुकार गर्नु; सहायता माग्‍नु
गुहारेराguhareraक.क्रि.गुहारिनु; गुहार मागिनु; गुहार्ने काम गरिनु
गुहार्‌राguharraस.क्रि.गुहार्नु; मदतका लागि पुकार गर्नु; सहायता माग्‍नु
गुहार्रेइguharreiक.क्रि.गुहारिनु; गुहार मागिनु; गुहार्ने काम गरिनु
गुहार्र्‍याguharrjaक.क्रि.गुहारिनु; गुहार मागिनु; गुहार्ने काम गरिनु
गुँडइgũɖʌiना.गुँड; चराले बनाएको बासबस्‍ने ठाउँ
गुँडुलेराgũɖuleraअ.क्रि.गुँडुलिनु; सेलरोटी जस्‍तो हुनु; गुँडुल्‍किनु; बोरा बेरिएजस्‍तो हुनु
गुँडुल्‍केइgũɖulkeiअ.क्रि.गुँडुल्‍किनु; गुँडुलिनु
गुँडुल्‍केराgũɖulkeraअ.क्रि.गुँडुल्‍किनु; गुँडुलिनु
गुँडुल्‍क्‍याgũɖulkjaप्रे.क्रि.गुँडुल्‍क्‍याउनु; गुँडुल्‍को पार्नु; गुडुल्‍याउनु अ.क्रि. गुँडुल्‍किनु; गुँडुलिनु
गुँडुल्‍क्‍याइgũɖulkjaiप्रे.क्रि.गुँडुल्‍क्‍याउनु; गुँडुल्‍को पार्नु; गुँडुल्‍याउनु
गुँडुल्‍क्‍याउराgũɖulkjauraप्रे.क्रि.गुँडुल्‍क्‍याउनु; गुँडुल्‍को पार्नु; गुँडुल्‍याउनु
गुँडुल्‍याgũɖuljaप्रे.क्रि.गुँडुल्‍याउनु; गुँडुलिनेे पार्नु; गुँडुलो तुल्‍याउनु
गुँडुल्‍याइgũɖuljaiप्रे.क्रि.गुँडुल्‍याउनु; गुँडुलिनेे पार्नु; गुँडुलो तुल्‍याउनु
गुँडुल्‍याउराgũɖuljauraप्रे.क्रि.गुँडुल्‍याउनु; गुँडुलिनेे पार्नु; गुँडुलो तुल्‍याउनु
गुँडुल्‍लेइgũɖulleiअ.क्रि.गुँडुलिनु; सेलरोटी जस्‍तो हुनु; गुँडुल्‍किनु; बोरा बेरिएजस्‍तो हुनु
गुँडुल्‍ल्‍याgũɖulljaअ.क्रि.गुँडुलिनु; सेलरोटी जस्‍तो हुनु; गुँडुल्‍किनु; बोरा बेरिएजस्‍तो हुनु
गेंगरा अँखुना.गेवँराउखु; सेतो कमलो उखु
गेचाgetsaस.क्रि.थिच्नु; दवाउनु; किच्‍नु; आठ्याउनु; ठेल्‍नु प्रे.क्रि. थिचाउनु; थिच्‍न लाउनु
गेचाइgetsaiस.क्रि.थिच्नु; दवाउनु; किच्‍नु; आठ्याउनु प्रे.क्रि. थिचाउनु; थिच्‍न लाउनु ना. थिचाइ; थिच्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
गेंटाेgẽʈaeना.खोया; मकैको घोगामा गेडाहरू अडिने भित्री डाँठ
गेंठिgẽʈʰiना.गिठो; तरुलजस्‍तै फल्‍ने तितो स्‍वादको जङ्गली फल
गेद्रिgedriना.थित्री; सिठ्ठालाई मिलाएर लहराले बुनेको माछा थाप्‍ने साधन
गोग्‍चेgogtseना.मानिस; मनुष्‍य; मान्‍छे