Majhi - Nepaliगलहत्त्‍याइgʌlʌhʌttjaiस.क्रि.गलहत्त्याउनु; गलहत्ति लाउनु; घोक्‍य्राउनु
गलहत्त्‍याउराgʌlʌhʌttjauraस.क्रि.गलहत्त्याउनु; गलहत्ति लाउनु; घोक्‍य्राउनु।
गलाgʌlaअ.क्रि.गल्नु; थाक्‍नु; पाकेर गलक्‍क हुनु; कायल हुनु; कमजोरी स्‍वीकार्नु; दुब्‍लाउनु; गरिब हुनु प्रे.क्रि. गलाउनु; गल्‍ने बनाउनु; गलक्‍क हुने तुल्‍याउनु; कायल पार्नु; पग्‍लाउनु
गलाइgʌlaiप्रे.क्रि.गलाउनु; गल्‍ने बनाउनु; गलक्‍क हुने तुल्‍याउनु; कायल पार्नु; पग्‍लाउनु
गलाउराgʌlauraप्रे.क्रि.गलाउनु; गल्‍ने बनाउनु; गलक्‍क हुने तुल्‍याउनु; कायल पार्नु; पग्‍लाउनु
गल्फनgʌlpʰʌnʌना.गलबन्‍दी; गलामा बेरिने बस्‍त्र; मफलर
गल्राgʌlraअ.क्रि.गल्नु; थाक्‍नु; पाकेर गलक्‍क हुनु; कायल हुनु; कमजोरी स्‍वीकार्नु; दुब्‍लाउनु; गरिब हुनु
गहिरेइgʌhireiअ.क्रि.गहिरिनु; गहिरो हुनु; भित्री तहसम्‍म पुग्‍नु
गहिरेराgʌhireraअ.क्रि.गहिरिनु; गहिरो हुनु; भित्री तहसम्‍म पुग्‍नु
गहिर्‍याgʌhirjaअ.क्रि.गहिरिनु; गहिरो हुनु; भित्री तहसम्‍म पुग्‍नु प्रे.क्रि. गहिर्‍याउनु; गहिरो पार्नु; गहिरिने तुल्‍याउनु
गहिर्‍याइgʌhirjaiप्रे.क्रि.गहिर्‍याउनु; गहिरो पार्नु; गहिरिने तुल्‍याउनु
गहिर्‍याउराgʌhirjauraप्रे.क्रि.गहिर्‍याउनु; गहिरो पार्नु; गहिरिने तुल्‍याउनु
गाउराgauraस.क्रि.गाउनु; गित भन्‍नु; राग अलाप्‍नु; प्रशंसा गर्नु
गाछgatsʰʌना.बोट/रूख; मास्‍तिर हाँगा हाल्‍ने र तलतिर जरा गाड्ने बोट; वृक्ष।
गाडइgaɖʌiस.क्रि.गाड्नु; जमिनमुनि घुसार्नु; खाल्‍टोमा हालेर पुर्नु; रिनमा डुबाउनु
गाडाgaɖaस.क्रि.गाड्नु; जमिनमुनि घुसार्नु; खाल्‍टोमा हालेर पुर्नु; रिनमा डुबाउनु
गाडालोgaɖaloना.बच्‍छयुँ; कम्‍मरमा पहेलो पाटा परेको, खिल गाडेर चिल्‍ने, अरिङ्गालका जातको कीरो
गाडियइgaɖijʌiक.क्रि.गाडिनु; गडिनु; भित्र पस्‍नु; भासिनु
गाडियाgaɖijaक.क्रि.गाडिनु; गडिनु; भित्र पस्‍नु; भासिनु
गाडेराgaɖeraक.क्रि.गाडिनु; गडिनु; भित्र पस्‍नु; भासिनु
गाड्राgaɖraस.क्रि.गाड्नु; जमिनमुनि घुसार्नु; खाल्‍टोमा हालेर पुर्नु; रिनमा डुबाउनु
गानेराganeraअ.क्रि.गानिनु; स्‍तनमा धेरै दूध भएर चर्कनु; पीप रगत भरिएर खटिरो टन्‍कनु
गान्‍नेइganneiअ.क्रि.गानिनु; स्‍तनमा धेरै दूध भएर चर्कनु; पीप रगत भरिएर खटिरो टन्‍कनु
गान्‍न्‍याgannjaअ.क्रि.गानिनु; स्‍तनमा
गाभइgabʰʌiस.क्रि.गाभ्नु; एक वस्‍तुमा अर्को वस्‍तु खप्‍टनु; कुनै दुइ वस्‍तुलाइ एकै ठाउँमा मिसाउनु; जोड्नु