Majhi - Nepaliघोक्रेराgʰokreraअ.क्रि.घोक्रिनु; धोक्रोजस्‍तो समरो हुनु; छिप्‍पिनु; घोक्रामा समातिएर धकेलिनु
घोक्र्‍याgʰokrjaअ.क्रि.घोक्रिनु; धोक्रोजस्‍तो समरो हुनु; छिप्‍पिनु; घोक्रामा समातिएर धकेलिनु स.क्रि. घोक्‍य्राउनु; घोक्रोमा समातेर हुत्त्‍याउनु; गलहत्‍याउनु
घोक्र्‍याइgʰokrjaiस.क्रि.घोक्‍य्राउनु; घोक्रोमा समातेर हुत्त्‍याउनु; गलहत्‍याउनु
घोक्र्‍याउराgʰokrjauraस.क्रि.घोक्‍य्राउनु; घोक्रोमा समातेर हुत्त्‍याउनु; गलहत्‍याउनु
घोङ्र्‍याgʰoŋrjaक्रि.प. बामेसर्नु; हातखुट्टाका सहायताले भुइँमा घिस्‍रेर हिँड्नु
घोङ्र्‍याइgʰoŋrjaiक्रि.प. बामेसर्नु; हातखुट्टाका सहायताले भुइँमा घिस्‍रेर हिँड्नु
घोचइgʰotsʌiस.क्रि.घोच्नु; तीखो वस्‍तु पसाल्‍नु; रोप्‍नु; मर्म पर्ने गरी भन्‍नु; अर्ती दिनु
घोचाgʰotsaस.क्रि.घोच्नु; तीखो वस्‍तु पसाल्‍नु; रोप्‍नु; मर्म पर्ने गरी भन्‍नु; अर्ती दिनु प्रे.क्रि. घोचाउनु; घोच्‍नु लाउनु
घोचाइgʰotsaiप्रे.क्रि.घोचाउनु; घोच्‍नु लाउनु
घोचाउराgʰotsauraप्रे.क्रि.घोचाउनु; घोच्‍नु लाउनु
घोचेराgʰotseraस.क्रि.घोचिनु; घोपिनु; रोपिनु
घोच्‍चेइgʰottseiस.क्रि.घोचिनु; घोपिनु; रोपिनु
घोच्‍च्‍याgʰottsjaस.क्रि.घोचिनु; घोपिनु;
घोटइgʰoʈʌiस.क्रि.घोट्नु; रगेड्नु; पिँध्‍नु; खूबसित काम लगाउनु; जोत्‍नु
घोटाgʰoʈaस.क्रि.घोट्नु; रगेड्नु; पिँध्‍नु; खूबसित काम लगाउनु प्रे.क्रि. घोटाउनु; घोट्नु लाउनु; रगेडाउनु; घोकाउनु
घोटाइgʰoʈaiप्रे.क्रि.घोटाउनु; घोट्नु लाउनु; रगेडाउनु; घोकाउनु
घोटाउराgʰoʈauraप्रे.क्रि.घोटाउनु; घोट्नु लाउनु; रगेडाउनु; घोकाउनु
घोटेराgʰoʈeraस.क्रि.घोटिनु; घोट्ने काम गरिनु; रगडिनु
घोट्टेइgʰoʈʈeiस.क्रि.घोटिनु; घोट्ने काम गरिनु; रगडिनु
घोट्ट्याgʰoʈʈjaस.क्रि.घोटिनु; घोट्ने काम गरिनु; रगडिनु
घोट्राgʰoʈraस.क्रि.घोट्नु; रगेड्नु; पिँध्‍नु; खूबसित काम लगाउनु; जोत्‍नु
घोंडा1gʰõɖaना.घुँडा/घुँडो; तिग्रा र पिडौंलाका बीचको अघिल्‍लो भागमा पाङ्ग्रोजस्‍तो भई उठेको अङ्ग; तिघ्रा र पिडौंलाको जार्नी परेको ठाउँ
घोंडा2gʰõɖaना.घोडा/घोडो; चार खुट्टामा नफाटेका खुर हुने, गर्धनमा लामालामा भुत्‍ला हुने, सवारीको काममा आउने प्रसिद्घ घरपालुवा पशु; बन्‍दुकको गोली चलाउँदा खिचिने एक पुर्जा; बुद्घिचालको खेलमा चालिने एक गोटी
घोत्‍लेइgʰotleiअ.क्रि.घोत्‍लिनु; पीरले निहुरीएर बस्‍नु; झोक्राउनु; घोरिनु; सोचाइमा पर्नु
घोत्‍लेराgʰotleraअ.क्रि.घोत्‍लिनु; पीरले निहुरीएर बस्‍नु; झोक्राउनु; घोरिनु; सोचाइमा पर्नु