Majhi - Nepaliछिनइtsʰinʌiस.क्रि.छिन्नु; टुङ्गो लाउनु; मुद्दाको अन्‍तिम निर्णय दिनु; हिसाब चुक्ता गर्नु; वस्‍तुको अवयव टुक्रिनु; चुडिन अ.क्रि. दुब्‍लाउनु; आर्थिक अवस्‍था गिर्नु
छिनाtsʰinaस.क्रि.छिन्नु; टुङ्गो लाउनु; मुद्दाको अन्‍तिम निर्णय दिनु; हिसाब चुक्ता गर्नु; वस्‍तुको अवयव टुक्रिनु; चुडिन अ.क्रि. दुब्‍लाउनु; आर्थिक अवस्‍था गिर्नु प्रे.क्रि. छिनाउनु; छिन्‍न लाउनु; छिन्‍ने पार्नु
छिनाइtsʰinaiप्रे.क्रि.छिनाउनु; छिन्‍न लाउनु; छिन्‍ने पार्नु
छिनाउराtsʰinauraप्रे.क्रि.छिनाउनु; छिन्‍न लाउनु; छिन्‍ने पार्नु
छिनालइtsʰinalʌiस.क्रि.छिनाल्नु; छिनाउनु
छिनालाtsʰinalaस.क्रि.छिनाल्नु; छिनाउनु
छिनालेराtsʰinaleraक.क्रि.छिनालिनु; चुँडालिनु; छिनाइनु
छिनाल्राtsʰinalraस.क्रि.छिनाल्नु; छिनाउनु
छिनाल्‍लेइtsʰinalleiक.क्रि.छिनालिनु; चुँडालिनु; छिनाइनु
छिनाल्‍ल्‍याtsʰinalljaक.क्रि.छिनालिनु; चुँडालिनु; छिनाइनु
छिनेराtsʰineraक.क्रि.छिनिनु; छिन्‍ने काम गरिनु
छिन्‍कइtsʰinkʌiस.क्रि.छिन्‍कनु; नाङ्लोमा हाली खस्रोजति खसालेर मसिनोजति राख्‍नु
छिन्‍कराtsʰinkʌraस.क्रि.छिन्‍कनु; नाङ्लोमा हाली खस्रोजति खसालेर मसिनोजति राख्‍नु
छिन्‍काtsʰinkaप्रे.क्रि.छिन्‍काउनु; छिन्‍कन लगाउनु
छिन्‍काइtsʰinkaiप्रे.क्रि.छिन्‍काउनु; छिन्‍कन लगाउनु
छिन्‍काउराtsʰinkauraप्रे.क्रि.छिन्‍काउनु; छिन्‍कन लगाउनु
छिन्‍क्‍याtsʰinkjaस.क्रि.छिन्‍कनु; नाङ्लोमा हाली खस्रोजति खसालेर मसिनोजति राख्‍नु
छिन्‍नेइtsʰinneiक.क्रि.छिनिनु; छिन्‍ने काम गरिनु
छिन्‍न्‍याtsʰinnjaक.क्रि.छिनिनु; छिन्‍ने काम गरिनु
छिन्राtsʰinraस.क्रि.छिन्नु; टुङ्गो लाउनु; मुद्दाको अन्‍तिम निर्णय दिनु; हिसाब चुक्ता गर्नु; वस्‍तुको अवयव टुक्रिनु; चुडिन अ.क्रि. दुब्‍लाउनु; आर्थिक अवस्‍था गिर्नु
छिपइ1tsʰipʌiस.क्रि.छिप्नु; कपडा, कागजमा बुट्टा छाप्‍नु
छिपइ2tsʰipʌiअ.क्रि.छिप्नु; लुक्‍नु; दब्‍नु
छिपा1tsʰipaअ.क्रि.छिप्नु; लुक्‍नु; दब्‍नु
छिपा2tsʰipaस.क्रि.छिप्नु; कपडा, कागजमा बुट्टा छाप्‍नु प्रे.क्रि. छिपाउनु; छिप्‍न लगाउनु; लुकाउनु
छिपाइtsʰipaiप्रे.क्रि.छिपाउनु; छिप्‍न लगाउनु; लुकाउनु