Majhi - Nepaliज्ञजिलाइgʲʌ̃dzilaiस.क्रि.जिलाउनु; मकै, धान छर्नु, रोप्‍नुभन्‍दा पहिले झार उखेल्‍नु; कोदो, गहुँको ठोसा केलाउनु