Majhi - Nepaliजराउसइdzʌrausʌiक्रि.वि.जस्‍तै/जस्‍तो; जस्‍तो नै; जस्‍तो भए पनि; जस्‍तो सुकै; उदाहरणर्थ
जराउसुकेdzʌrausukeवि.जस्‍तोसुकै; जुन कुनै भएपनि हुने वा नहुने खालको; जुन किसिमकै; जस्‍तो नै क्रि.वि.जस्‍तै भएपनि
जरिdzʌriना.कोदोको पिठो पानीमा मुछेर पुवा जस्‍तो बनाई वाफमा पकाएको जाँड बनाउने खाद्य पदार्थ
जर्कइ/जर्केइdzʌrkʌi/dzʌrkeiअ.क्रि.जर्कनु/जर्किनु; रिसले जरक्‍क पर्नु; झोकिनु; रिसाउनु
जर्करा/जर्केराdzʌrkʌra/dzʌrkeraअ.क्रि.जर्कनु/ जर्किनु; रिसले जरक्‍क पर्नु; झोकिनु; रिसाउनु
जर्काdzʌrkaस.क्रि.जर्काउनु; जुरुक्‍क उठाउनु; कान निमोठ्नु; जगल्‍ट्याउनु प्रे.क्रि. जर्कने पार्नु; जर्कन लाउनु
जर्काइdzʌrkaiस.क्रि.जर्काउनु; जुरुक्‍क उठाउनु; कान निमोठ्नु; जगल्‍ट्याउनु प्रे.क्रि. जर्कने पार्नु; जर्कन लाउनु
जर्काउराdzʌrkauraस.क्रि.जर्काउनु; जुरुक्‍क उठाउनु; कान निमोठ्नु; जगल्‍ट्याउनु प्रे.क्रि. जर्कने पार्नु; जर्कन लाउनु
जर्क्‍याdzʌrkjaअ.क्रि.जर्कनु/जर्किनु; रिसले जरक्‍क पर्नु; झोकिनु; रिसाउनु प्रे.क्रि. जर्क्‍याउनु; जर्कने पार्नु; झोंक्‍क्‍याउनु
जर्क्‍याइdzʌrkjaiप्रे.क्रि.जर्क्‍याउनु; जर्कने पार्नु; झोंक्‍क्‍याउनु
जर्क्‍याउराdzʌrkjauraप्रे.क्रि.जर्क्‍याउनु; जर्कने पार्नु; झोंक्‍क्‍याउनु
जर्खरेराdzʌrkʰʌreraअ.क्रि.जर्खरिनु; अररो हुनु; जर्रिनु; बैँसले मत्त हुनु; धेरै छिप्‍पिनु
जर्खर्‍याdzʌrkʰʌrjaप्रे.क्रि.जर्खर्‍याउन; जर्खरो पार्नु; जर्खरिने तुल्‍याउनु; जर्कट्याउनु; छिप्‍प्‍याउनु
जर्खर्‍याइdzʌrkʰʌrjaiप्रे.क्रि.जर्खर्‍याउनु; जर्खरो पार्नु; जर्खरिने तुल्‍याउनु; जर्कट्याउनु; छिप्‍प्‍याउनु
जर्खर्‍याउराdzʌrkʰʌrjauraप्रे.क्रि.जर्खर्‍याउनु; जर्खरो पार्नु; जर्खरिने तुल्‍याउनु; जर्कट्याउनु; छिप्‍प्‍याउनु
जर्खर्रेइdzʌrkʰʌrreiअ.क्रि.जर्खरिनु; अररो हुनु; जर्रिनु; बैँसले मत्त हुनु; धेरै छिप्‍पिनु
जर्खर्र्‍याdzʌrkʰʌrrjaअ.क्रि.जर्खरिनु; अररो हुनु; जर्रिनु; बैँसले मत्त हुनु; धेरै छिप्‍पिनु
जर्फराdzʌrpʰʌraअ.क्रि.जर्फराउनु; जर्फर गर्ने हुनु; जुर्मुराउनु; चलमलाउनु
जर्फराइdzʌrpʰʌraiअ.क्रि.जर्फराउनु; जर्फर गर्ने हुनु; जुर्मुराउनु; चलमलाउनु
जर्फराउराdzʌrpʰʌrauraअ.क्रि.जर्फराउनु; जर्फर गर्ने हुनु; जुर्मुराउनु; चलमलाउनु
जर्मराdzʌrmʌraअ.क्रि.जर्मराउनु; छिटो उठ्ने प्रयास गर्नु; जुर्मुराउनु; चलबलाउनु
जर्मराइdzʌrmʌraiअ.क्रि.जर्मराउनु; छिटो उठ्ने प्रयास गर्नु; जुर्मुराउनु; चलबलाउनु
जर्मराउराdzʌrmʌrauraअ.क्रि.जर्मराउनु; छिटो उठ्ने प्रयास गर्नु; जुर्मुराउनु; चलबलाउनु
जर्रेइdzʌrreiअ.क्रि.जर्रिनु; कुनै चीज सुकेर वा छिप्‍पिएर अररो हुनु; जर्रो बन्‍नु; रिसले जर्किनु
जर्रेराdzʌrreraअ.क्रि.जर्रिनु; कुनै चीज सुकेर वा छिप्‍पिएर अररो हुनु; जर्रो बन्‍नु; रिसले जर्किनु