Majhi - Nepaliजिलाउराdzilauraस.क्रि.जिलाउनु; मकै, धान छर्नु, रोप्‍नुभन्‍दा पहिले झार उखेल्‍नु; कोदो, गहुँको ठोसा केलाउनु
जिल्‍लेइdzilleiअ.क्रि.जिल्‍लिनु; जिल्‍ल पर्नु; छक्‍क पर्नु; थाहा नै नपाइकन छकिनु
जिल्‍लेराdzilleraअ.क्रि.जिल्‍लिनु; जिल्‍ल पर्नु; छक्‍क पर्नु; थाहा नै नपाइकन छकिनु
जिल्‍ल्‍याdzilljaअ.क्रि.जिल्‍लिनु; जिल्‍ल पर्नु; छक्‍क पर्नु; छकिनु स.क्रि./प्रे.क्रि. जिल्‍ल्‍याउनु; जिल्‍ल पार्नु; छक्‍क पार्नु
जिल्‍ल्‍याइdzilljaiस.क्रि./प्रे.क्रि. जिल्‍ल्‍याउनु; जिल्‍ल पार्नु; छक्‍क पार्नु
जिल्‍ल्‍याउराdzilljauraस.क्रि./प्रे.क्रि. जिल्‍ल्‍याउनु; जिल्‍ल पार्नु; छक्‍क पार्नु
जिसिकेdzisikeक्रि.वि.जसरी; जसो गरेर; जुनसुकै तरिकाले; जस्‍तो प्रकारसँग
जिस्‍कइdziskʌiअ.क्रि.जिस्‍कनु; ख्‍याल ठट्टा गर्नु; गिजिनु; छिल्‍लिनु
जिस्‍कराdziskʌraअ.क्रि.जिस्‍कनु; ख्‍याल ठट्टा गर्नु; गिजिनु; छिल्‍लिनु
जिस्‍केइdziskeiअ.क्रि.जिस्‍किनु; जिस्‍कनु; जिस्‍कने होइनु
जिस्‍केराdziskeraअ.क्रि.जिस्‍किनु; जिस्‍कनु; जिस्‍कने होइनु
जिस्‍क्‍याdziskjaअ.क्रि.जिस्‍कनु/ जिस्‍किनु; ख्‍याल ठट्टा गर्नु; गिजिनु; छिल्‍लिनु; जिस्‍कने होइनु स.क्रि./प्रे.क्रि. जिस्‍क्‍याउनु; गिज्‍याउनु वा गिजिने पार्नु; चलाउनु
जिस्‍क्‍याइdziskjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. जिस्‍क्‍याउनु; गिज्‍याउनु वा गिजिने पार्नु; चलाउनु
जिस्‍क्‍याउराdziskjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. जिस्‍क्‍याउनु; गिज्‍याउनु वा गिजिने पार्नु; चलाउनु
जुकइdzukʌiना.अङ्कुसेजुका; गोलो, रातोरातो रङ्को रगत कम गराउने जुको
जुक्‍तइ/जुक्‍तेइdzuktʌi/dzukteiअ.क्रि.जुक्तनु/जुक्तिनु; चाहिने सबै सामान जुट्नु; जोगाड हुनु
जुक्‍तरा/जुक्‍तेराdzuktʌra/dzukteraअ.क्रि.जुक्तनु/ जुक्तिनु; चाहिने सबै सामान जुट्नु; जोगाड हुनु
जुक्‍त्‍याdzuktjaअ.क्रि.जुक्तनु/जुक्तिनु; चाहिने सबै सामान जुट्नु; जोगाड हुनु प्रे.क्रि. जुक्‍त्‍याउनु; जम्‍मा पार्नु; जुटाउनु
जुक्‍त्‍याइdzuktjaiप्रे.क्रि.जुक्‍त्‍याउनु; जम्‍मा पार्नु; जुटाउनु
जुक्‍त्‍याउराdzuktjauraप्रे.क्रि.जुक्‍त्‍याउनु; जम्‍मा पार्नु; जुटाउनु
जुजोdzudzoना.लाँडो; पुरुषको लिङ्ग
जुटइdzuʈʌiअ.क्रि.जुट्नु; आवश्‍यक सामान जुर्नु; भेला हुनु
जुटाdzuʈaअ.क्रि.जुट्नु; आवश्‍यक सामान जुर्नु; भेला हुनु स.क्रि./प्रे.क्रि. जुटाउनु; भेला गर्नु; जुट्ने पार्नु
जुटाइdzuʈaiस.क्रि./प्रे.क्रि. जुटाउनु; भेला गर्नु; जुट्ने पार्नु
जुटाउराdzuʈauraस.क्रि./प्रे.क्रि. जुटाउनु; भेला गर्नु; जुट्ने पार्नु