Majhi - Nepaliजुट्राdzuʈraअ.क्रि.जुट्नु आवश्‍यक सामान जुर्नु; भेला हुनु
जुठ्याdzuʈʰjaस.क्रि./प्रे.क्रि. जुठ्याउनु; जुठो पार्नु वा पार्न लगाउनु; मुख बिटुल्‍याउनु
जुठ्याइdzuʈʰjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. जुठ्याउनु; जुठो पार्नु वा पार्न लगाउनु; मुख बिटुल्‍याउनु
जुठ्याउराdzuʈʰjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. जुठ्याउनु; जुठो पार्नु वा पार्न लगाउनु; मुख बिटुल्‍याउनु
जुनाdzunaक्रि.वि.जहाँ; जुन ठाउँमा; जुन बखत
जुनासुकेdzunasukeक्रि.वि.जहाँसुकै; जुनसुकै ठाउँमा; सबैतिर
जुन्‍सुकेdzunsukeसर्व.जोसुकै; जोकुनै; जोकोही; जुनकुनै ना. सर्वसाधारण
जुरइdzurʌiअ.क्रि.जुर्‌नु; चाहिएको कुरा प्राप्‍त हुनु; वरवधुको ग्रहनक्षत्र मिल्‍नु; साइत निस्‍कनु
जुराdzuraअ.क्रि.जुर्‌नु; चाहिएको कुरा प्राप्‍त हुनु; वरवधुको ग्रहनक्षत्र मिल्‍नु; साइत निस्‍कनु प्रे.क्रि. जुराउनु; जुर्ने पार्नु; साइत मिलाउनु; चाहिने सामान जोर्नु; जुटाउनु
जुराइdzuraiप्रे.क्रि.जुराउनु; जुर्ने पार्नु; साइत मिलाउनु; चाहिने सामान जोर्नु; जुटाउनु
जुराउराdzurauraप्रे.क्रि.जुराउनु; जुर्ने पार्नु; साइत मिलाउनु; चाहिने सामान जोर्नु; जुटाउनु
जुर्‌मुराdzurmuraअ.क्रि.जुरमुराउनु; जुरमुर गर्दै उठ्नु; तम्‍सिनु
जुर्‌मुराइdzurmuraiअ.क्रि.जुरमुराउनु; जुरमुर गर्दै उठ्नु; तम्‍सिनु
जुर्‌मुराउराdzurmurauraअ.क्रि.जुरमुराउनु; जुरमुर गर्दै उठ्नु; तम्‍सिनु
जुर्‌मुरेराdzurmureraअ.क्रि.जुरमुरिनु; जुरमुराउनु
जुर्‌मुर्‍याdzurmurjaप्रे.क्रि.जुरमुर्‍याउनु; जुरमुरिने पार्नु
जुर्‌मुर्‍याइdzurmurjaiप्रे.क्रि.जुरमुर्‍याउनु; जुरमुरिने पार्नु
जुर्‌मुर्‍याउराdzurmurjauraप्रे.क्रि.जुरमुर्‍याउनु; जुरमुरिने पार्नु
जुर्‌मुर्रेइdzurmurreiअ.क्रि.जुरमुरिनु; जुरमुराउनु
जुर्‌मुर्र्‍याdzurmurrjaअ.क्रि.जुरमुरिनु; जुरमुराउनु
जुर्‌राdzurraअ.क्रि.जुर्‌नु; चाहिएको कुरा प्राप्‍त हुनु; वरवधुको ग्रहनक्षत्र मिल्‍नु; साइत निस्‍कनु
जेउँलेdzeũleवि.जम्‍ल्‍याहा; एकै कोख बाट एकै समयको गर्भबासद्वारा जन्‍मिएको; एकै साथ जन्‍मेको
जेउँलेहातdzeũlehatʌना.जम्‍लाहात; देवताप्रति भक्ति र मान्‍य जनप्रति निवेदन गर्दा दशै औंला जोडेर गरिने प्रणाम
जेकdzekʌना.पितृ स्‍थापना गर्नको लागि राखिएको कात्रोको सानो टुक्रा
जेठिकdzeʈʰikʌवि.जेठी; जन्‍मले आफुभन्‍दा पहिलेकी