Majhi - Nepaliझुल्‍काdzʰulkaप्रे.क्रि.झुल्‍काउनु; आगो वा बत्ती बाल्‍नु; झुल्‍कन लाउनु; देखा पर्ने गराउनु
झुल्‍काइdzʰulkaiप्रे.क्रि.झुल्‍काउनु; आगो वा बत्ती बाल्‍नु; झुल्‍कन लाउनु; देखा पर्ने गराउनु
झुल्‍काउराdzʰulkauraप्रे.क्रि.झुल्‍काउनु; आगो वा बत्ती बाल्‍नु; झुल्‍कन लाउनु; देखा पर्ने गराउनु
झुल्‍केइdzʰulkeiअ.क्रि.झुल्‍किनु; उदाउनु; झुल्‍कनु
झुल्‍केराdzʰulkeraअ.क्रि.झुल्‍किनु; उदाउनु; झुल्‍कनु
झुल्‍क्‍याdzʰulkjaअ.क्रि.झुल्‍कनु/ झुल्‍किनु; बिहान घाम लाग्‍नु; सूर्य उदाउनु; एक्‍कासी देखापर्नु; झुलुक्‍क देखिनु; उदाउनु; झुल्‍कनु प्रे.क्रि. झुल्‍क्‍याउनु; आगो वा बत्ती बाल्‍नु; एकाएक मुख देखाउनु; झुलुक्‍क देखा पर्नु
झुल्‍क्‍याइdzʰulkjaiप्रे.क्रि.झुल्‍क्‍याउनु; आगो वा बत्ती बाल्‍नु; एकाएक मुख देखाउनु; झुलुक्‍क देखा पर्नु
झुल्‍क्‍याउराdzʰulkjauraप्रे.क्रि.झुल्‍क्‍याउनु; आगो वा बत्ती बाल्‍नु; एकाएक मुख देखाउनु; झुलुक्‍क देखा पर्नु
झुल्राdzʰulraअ.क्रि.झुल्नु; हल्‍लनु; चाकरीमा धाउनु; बिनाकाम घुम्‍नु; निद्राले उङ्नु; कलाको रसमा झुम्‍नु
झुल्‍लेइdzʰulleiअ.क्रि.झुलिनु; झुल्‍ने होइनु; झुलाइमा पारिनु
झुल्‍ल्‍याdzʰulljaअ.क्रि.झुलिनु; झुल्‍ने होइनु; झुलाइमा पारिनु
झुवाdzʰuwaना.चाँँचर; खोलाको पानी फिँजारिएको ठाउँ
झुसिलेपिलुवाdzʰusilepiluwaना.झुसिल्‍कीरो; जीउभरि झुसैझुस भएको एक जातको लाम्‍चो कीरो
झुस्‍याdzʰusjaप्रे.क्रि.झुस्‍याउनु; अन्‍न भर्दा मानु पाथी वा भाँडाका बिटभन्‍दा माथि थपेर चुली पार्नु; झुसी पार्नु
झुस्‍याइdzʰusjaiप्रे.क्रि.झुस्‍याउनु; अन्‍न भर्दा मानु पाथी वा भाँडाका बिटभन्‍दा माथि थपेर चुली पार्नु; झुसी पार्नु
झुस्‍याउराdzʰusjauraप्रे.क्रि.झुस्‍याउनु; अन्‍न भर्दा मानु पाथी वा भाँडाका बिटभन्‍दा माथि थपेर चुली पार्नु; झुसी पार्नु
झेलइdzʰelʌiस.क्रि.झेल्नु; समस्‍यासँग पछी नहट्नु; समस्‍या पार गर्नु; जीवन निर्वाह गर्नु; जालझेल गर्नु; अलमल्‍याउनु
झेलाdzʰelaस.क्रि.झेल्नु; समस्‍यासँग पछी नहट्नु; समस्‍या पार गर्नु; जीवन निर्वाह गर्नु; जालझेल गर्नु; अलमल्‍याउनु प्रे क्रि. झेलाउनु; दुःख, कष्‍ट सहन लाउनु
झेलाइdzʰelaiप्रे क्रि. झेलाउनु; दुःख, कष्‍ट सहन लाउनु
झेलाउराdzʰelauraप्रे क्रि. झेलाउनु; दुःख, कष्‍ट सहन लाउनु
झेल्राdzʰelraस.क्रि.झेल्नु; समस्‍यासँग पछी नहट्नु; समस्‍या पार गर्नु; जीवन निर्वाह गर्नु; जालझेल गर्नु; अलमल्‍याउनु
झोक्‍केइdzʰokkeiअ.क्रि.झोकिनु; जङ्गिनु; रिसाउनु; रिसाएर च्‍याँटिनु; कराउनु
झोक्‍केराdzʰokkeraअ.क्रि.झोकिनु; जङ्गिनु; रिसाउनु; रिसाएर च्‍याँट्ठिनु; कराउनु
झोक्‍क्‍याdzʰokkjaअ.क्रि.झोकिनु; जङ्गिनु; रिसाउनु; रिसाएर च्‍याँट्ठिनु; कराउनु प्रे.क्रि. झोक्‍याउनु; झोकिने पार्नु
झोक्‍क्‍याइdzʰokkjaiप्रे.क्रि.झोक्‍याउनु; झोकिने पार्नु