Majhi - Nepaliझोल्‍ल्‍याdzʰolljaअ.क्रि.झोलिनु; गह्रौं भएर लच्‍कनु; नुहिनु; झुन्‍डिनु; लच्‍किनु
झोसइdzʰosʌiस.क्रि.झोस्नु; आगो छुवाउनु; बत्ती सल्‍काउनु; उजुर गर्नु; झगडा लगाउनु
झोसाdzʰosaस.क्रि.झोस्नु; आगो छुवाउनु; बत्ती सल्‍काउनु; उजुर गर्नु; झगडा लगाउनु प्रे.क्रि. झोसाउनु; झोस्‍नु लाउनु
झोसाइdzʰosaiप्रे.क्रि.झोसाउनु; झोस्‍नु लाउनु
झोसाउराdzʰosauraप्रे.क्रि.झोसाउनु; झोस्‍नु लाउनु
झोस्राdzʰosraस.क्रि.झोस्नु; बल्‍ने बारुद, बत्ती आदिमा आगो छुवाउनु; बत्ती सल्‍काउनु; उजुर गर्नु; झगडा लगाउनु
झ्‍याइँनिdzʰjaĩniना.भुरा माछा; साना साना माछा
झ्‍याउdzʰjauना.सरातमा भाराकी ढुकाउँदा जगउरेहरूले नचाउने टुप्‍पोमा दुई तिनवटा पात भएको सालको साना साना हाँगा
झ्‍याउरेइdzʰjaureiअ.क्रि.झ्‍याउरिनु; झ्‍याउरो वा निन्‍याउरो हुनु; ओइलाउनु; झोक्रिनु
झ्‍याउरेराdzʰjaureraअ.क्रि.झ्‍याउरिनु; झ्‍याउरो वा निन्‍याउरो हुनु; ओइलाउनु; झोक्रिनु
झ्‍याउर्‍याdzʰjaurjaअ.क्रि.झ्‍याउरिनु; झ्‍याउरो वा निन्‍याउरो हुनु; ओइलाउनु; झोक्रिनु
झ्‍याम्‍मेइdzʰjammeiअ.क्रि.झ्‍याम्‍मिनु; सासाना बालकले पछ्याउनु; रत्तिनु; झुत्तीनु
झ्‍याम्‍मेराdzʰjammeraअ.क्रि.झ्‍याम्‍मिनु; सासाना बालकले पछ्याउनु; रत्तिनु; झुत्तीनु
झ्‍याम्‍म्‍याdzʰjammjaअ.क्रि.झ्‍याम्‍मिनु; सासाना बालकले पछ्याउनु; रत्तिनु; झुत्तीनु