Majhi - Nepaliझपार्रेइdzʰʌparreiक.क्रि.झपारिनु; बेसरी हप्‍काइनु
झपार्र्‍याdzʰʌparrjaक.क्रि.झपारिनु; बेसरी हप्‍काइनु
झप्‍कइ/झप्‍केइdzʰʌpkʌi/dzʰʌpkeiअ.क्रि.झप्‍कनु/ झप्‍किनु; झप्‍कि लाग्‍नु; उङ्नु; लुगा, गहनाले झरिझुट्ट हुनु; फलहरू लटरम्‍म हुनु
झप्‍करा/झप्‍केराdzʰʌpkʌra/dzʰʌpkeraअ.क्रि.झप्‍कनु/झप्‍किनु; झप्‍कि लाग्‍नु; उङ्नु; लुगा, गहनाले झरिझुट्ट हुनु; फलहरू लटरम्‍म हुनु
झप्‍क्‍याdzʰʌpkjaअ.क्रि.झप्‍कनु/ झप्‍किनु; झप्‍कि लाग्‍नु; उङ्नु; लुगा, गहनाले झरिझुट्ट हुनु; फलहरू लटरम्‍म हुनु
झम्‍कइdzʰʌmkʌiअ.क्रि.झम्‍कनु; झमझम पानी पर्नु; झल्‍लर र मालाले सजिएको हुनु
झम्‍कराdzʰʌmkʌraअ.क्रि.झम्‍कनु; झमझम पानी पर्नु; झल्‍लर र मालाले सजिएको हुनु
झम्‍काdzʰʌmkaप्रे.क्रि.झम्‍काउनु; लुगा, गहनाले सजाउनु; झल्‍लर मालाले सिँगार्नु
झम्‍काइdzʰʌmkaiप्रे.क्रि.झम्‍काउनु; लुगा, गहनाले सजाउनु; झल्‍लर मालाले सिँगार्नु
झम्‍काउराdzʰʌmkauraप्रे.क्रि.झम्‍काउनु; लुगा, गहनाले सजाउनु; झल्‍लर मालाले सिँगार्नु
झम्‍क्‍याdzʰʌmkjaअ.क्रि.झम्‍कनु; झमझम पानी पर्नु; झल्‍लर र मालाले सजिएको हुनु
झम्झमाdzʰʌmdzʰʌmaअ.क्रि.झमझमाउनु; छालामा एकतमासले दुख्‍नु; सिस्‍नुले पोल्‍दा बेदना हुनु; धेरैबेर झमझम पानी पर्नु
झम्झमाइdzʰʌmdzʰʌmaiअ.क्रि.झमझमाउनु; छालामा एकतमासले दुख्‍नु; सिस्‍नुले पोल्‍दा बेदना हुनु; धेरैबेर झमझम पानी पर्नु
झम्झमाउराdzʰʌmdzʰʌmauraअ.क्रि.झमझमाउनु; छालामा एकतमासले दुख्‍नु; सिस्‍नुले पोल्‍दा बेदना हुनु; धेरैबेर झमझम पानी पर्नु
झम्‍टइdzʰʌmʈʌiस.क्रि.झम्‍टनु; आक्रमण गर्नु; ङ्याक्‍नु खोज्‍नु; एक्‍कासि जाग्‍नु
झम्‍टराdzʰʌmʈʌraस.क्रि.झम्‍टनु; आक्रमण गर्नु; ङ्याक्‍नु खोज्‍नु; एक्‍कासि जाग्‍नु
झम्‍टाdzʰʌmʈaप्रे.क्रि.झम्‍टाउनु; झम्‍टन लाउनु; आक्रमण गराउनु
झम्‍टाइdzʰʌmʈaiप्रे.क्रि.झम्‍टाउनु; झम्‍टन लाउनु; आक्रमण गराउनु
झम्‍टाउराdzʰʌmʈauraप्रे.क्रि.झम्‍टाउनु; झम्‍टन लाउनु; आक्रमण गराउनु
झम्‍टेइdzʰʌmʈeiस.क्रि.झम्‍टिनु; झम्‍टनु क.क्रि. झम्‍टने काम गरिनु
झम्‍टेराdzʰʌmʈeraस.क्रि.झम्‍टिनु; झम्‍टनु क.क्रि. झम्‍टने काम गरिनु
झम्‍ट्याdzʰʌmʈjaस.क्रि.झम्‍टनु/झम्‍टिनु; झम्‍टनु; आक्रमण गर्नु; ङ्याक्‍नु खोज्‍नु; एक्‍कासि जाग्‍नु क.क्रि. झम्‍टने काम गरिनु
झरइdzʰʌrʌiअ.क्रि.झर्‌नु; तल खस्‍नु; गिर्नु; ओरालो लाग्‍नु; खस्‍कनु; जाति च्‍युत हुनु
झराdzʰʌraअ.क्रि.झर्‌नु; तल खस्‍नु; गिर्नु; ओरालो लाग्‍नु; खस्‍कनु; जाति च्‍युत हुनु
झर्‌झराdzʰʌrdzʰʌraअ.क्रि.झरझराउनु; बीचबीचमा रोकिईरोकिई पानीको दर्को पर्नु; चहकिलो हुनु; चम्‍कनु