Majhi - Nepaliझार्‌राdzʰarraस.क्रि.झार्‌नु; अग्‍लो ठाउँबाट तलतिर पुर्‍याउनु; खसाल्‍नु; ओराल्‍नु; भुतप्रेत हटाउन; झारफुक गर्नु
झार्रेइdzʰarreiक.क्रि.झारिनु; झार्ने काम गरिनु; खसालिनु
झार्र्‍याdzʰarrjaक्रि.वि.झारिनु; झार्ने काम गरिनु; खसालिनु
झाँकोझारइdzʰãkodzʰarʌiना.झाँकोझार्नु; सेखी झार्नु; गाली गर्नु; हकार्नु
झाँकोझाराdzʰãkodzʰaraना.झाँकोझार्नु; सेखी झार्नु; गाली गर्नु; हकार्नु
झाँगेराdzʰãgeraअ.क्रि.झाँगिनु; रुखबिरुवाका हाँगाबिँगा फैलनु; झाँग लाग्‍नु
झाँटइdzʰãʈʌiस.क्रि.झाँट्नु; बोटबाट धान, गहुँ निकाल्‍न पछार्नु वा चुट्नु; झपार्नु
झाँटाdzʰãʈaस.क्रि.झाँट्नु; बोटबाट धान, गहुँ निकाल्‍न पछार्नु वा चुट्नु; झपार्नु
झाँट्राdzʰãʈraस.क्रि.झाँट्नु; बोटबाट धान, गहुँ निकाल्‍न पछार्नु वा चुट्नु; झपार्नु
झिकइdzʰikʌiस.क्रि.झिक्नु; राखेको ठाउँबाट निकाल्‍नु; जागिरबाट खारेज गर्नु; धटाउनु
झिकाdzʰikaस.क्रि.झिक्नु; राखेको ठाउँबाट निकाल्‍नु; जागिरबाट खारेज गर्नु; धटाउनु झिकाउनु; टाढाबाट सामान ल्‍याउनु; डाक्‍नु, बोलाउनु प्रे.क्रि. झिकाउनु; झिक्‍न लाउनु; मगाउनु
झिकाइdzʰikaiस.क्रि.झिकाउनु; टाढाबाट सामान ल्‍याउनु; डाक्‍नु वा बोलाउनु प्रे.क्रि. झिक्‍न लाउनु; मगाउनु
झिकाउराdzʰikauraस.क्रि.झिकाउनु; टाढाबाट सामान ल्‍याउनु; डाक्‍नु वा बोलाउनु प्रे.क्रि. झिक्‍न लाउनु; मगाउनु
झिक्राdzʰikraस.क्रि.झिक्नु; राखेको ठाउँबाट निकाल्‍नु; जागिरबाट खारेज गर्नु; धटाउनु
झिन्‍नेइdzʰinneiअ.क्रि.झिन्‍निनु; दुब्‍लो पातलो हुँदै जानु; दुब्‍लाउनु
झिन्‍नेराdzʰinneraअ.क्रि.झिन्‍निनु; दुब्‍लो पातलो हुँदै जानु; दुब्‍लाउनु
झिन्‍न्‍याdzʰinnjaअ.क्रि.झिन्‍निनु; दुब्‍लो पातलो हुँदै जानु; दुब्‍लाउनु
झिम्‍क्‍याdzʰimkjaस.क्रि.झिम्‍क्‍याउनु; आँखा झिमझिम पार्नु; आँखाले इसारा गर्नु
झिम्‍क्‍याइdzʰimkjaiस.क्रि.झिम्‍क्‍याउनु; आँखा झिमझिम पार्नु; आँखाले इसारा गर्नु
झिम्‍क्‍याउराdzʰimkjauraस.क्रि.झिम्‍क्‍याउनु; आँखा झिमझिम पार्नु; आँखाले इसारा गर्नु
झिल्‍सेइdzʰilseiअ.क्रि.झिल्‍सिनु; भित्र काँचै रही बाहिर अलिअलि पाक्‍नु वा डढ्नु; पिल्‍सिनु
झिल्‍सेराdzʰilseraअ.क्रि.झिल्‍सिनु; भित्र काँचै रही बाहिर अलिअलि पाक्‍नु वा डढ्नु; पिल्‍सिनु
झिल्‍स्‍याdzʰilsjaअ.क्रि.झिल्‍सिनु; भित्र काँचै रही बाहिर अलिअलि पाक्‍नु वा डढ्नु; पिल्‍सिनु प्रे.क्रि. झिल्‍स्‍याउनु; आँत नपाक्‍ने गरी बाहिर डढाएर पकाउनु; पिल्‍स्‍याउनु
झिल्‍स्‍याइdzʰilsjaiप्रे.क्रि.झिल्‍स्‍याउनु; आँत नपाक्‍ने गरी बाहिर डढाएर पकाउनु; पिल्‍स्‍याउनु
झिल्‍स्‍याउराdzʰilsjauraप्रे.क्रि.झिल्‍स्‍याउनु; आँत नपाक्‍ने गरी बाहिर डढाएर पकाउनु; पिल्‍स्‍याउनु