Majhi - Nepaliझुज्रा2dzʰudzraस.क्रि.बाझ्‍नु; परस्‍पर दुर्वचन प्रयोग गर्नु; मुख लाग्‍नु; कलह गर्नुंंं
झुत्‍तेइdzʰutteiअ.क्रि.झुत्तिनु; झुत्तो पर्नु; भेला हुनु; प्रशस्‍त फल फल्‍नु
झुत्‍तेराdzʰutteraअ.क्रि.झुत्तिनु; झुत्तो पर्नु; भेला हुनु; प्रशस्‍त फल फल्‍नु
झुत्त्‍याdzʰuttja1अ.क्रि.झुत्तिनु; झुत्तो पर्नु; भेला हुनु; प्रशस्‍त फल फल्‍नु2प्रे.क्रि.झुत्त्याउनु; झुत्तो लगाउनु; झुत्तो पार्नु
झुत्त्‍याइdzʰuttjaiप्रे.क्रि.झुत्त्याउनु; झुत्तो लगाउनु; झुत्तो पार्नु
झुत्त्‍याउराdzʰuttjauraप्रे.क्रि.झुत्त्याउनु; झुत्तो लगाउनु; झुत्तो पार्नु
झुत्रेइdzʰutreiअ.क्रि.झुत्रिनु; झुत्रो हुनु; थोत्रिनु; फाट्नु
झुत्रेराdzʰutreraअ.क्रि.झुत्रिनु; झुत्रो हुनु; थोत्रिनु; फाट्नु
झुत्र्‍याdzʰutrja1अ.क्रि.झुत्रिनु; झुत्रो हुनु; थोत्रिनु; फाट्नु 2प्रे.क्रि.झुत्र्याउनु; झुत्रो पार्नु; फटाउनु; थोत्र्याउनु
झुत्र्‍याइdzʰutrjaiप्रे.क्रि.झुत्र्याउनु; झुत्रो पार्नु; फटाउनु; थोत्र्याउनु
झुत्र्‍याउराdzʰutrjauraप्रे.क्रि.झुत्र्याउनु; झुत्रो पार्नु; फटाउनु; थोत्र्याउनु
झुन्‍डेइdzʰunɖeiअ.क्रि.झुन्‍डिनु; डोरीको भरमा भुइँ नछुने गरी अडिनु; झोलिनु; पासो लगाएर मर्नु; आसामा बस्‍नु; काम बाँकी रहनु
झुन्‍डेराdzʰunɖeraअ.क्रि.झुन्‍डिनु; डोरीको भरमा भुइँ नछुने गरी अडिनु; झोलिनु; पासो लगाएर मर्नु; आसामा बस्‍नु; काम बाँकी रहनु
झुन्‍ड्याdzʰunɖjaअ.क्रि.झुन्‍डिनु; डोरीको भरमा भुइँ नछुने गरी अडिनु; झोलिनु; पासो लगाएर मर्नु; आसामा बस्‍नु; काम बाँकी रहनु प्रे.क्रि. झुन्‍ड्याउनु; झुन्‍डिने पार्नु; पासो लाएर मार्नु; आशामा अल्‍झाएर राख्‍नु स.क्रि. कुराएर राख्‍नु
झुन्‍ड्याइdzʰunɖjaiप्रे.क्रि.झुन्‍ड्याउनु; झुन्‍डिने पार्नु; पासो लाएर मार्नु; आशामा अल्‍झाएर राख्‍नु स.क्रि. कुराएर राख्‍नु
झुन्‍ड्याउराdzʰunɖjauraप्रे.क्रि.झुन्‍ड्याउनु; झुन्‍डिने पार्नु; पासो लाएर मार्नु; आशामा अल्‍झाएर राख्‍नु स.क्रि. कुराएर राख्‍नु
झुप्‍पिेइdzʰuppieiअ.क्रि.झुप्‍पिनु; फलफूल झुप्‍पाझुप्‍पा भएर फल्‍नु; मानिस वा पशु एकै ठाक्‍उमा थुप्रिनु
झुप्‍पिेराdzʰuppieraअ.क्रि.झुप्‍पिनु; फलफूल झुप्‍पाझुप्‍पा भएर फल्‍नु; मानिस वा पशु एकै ठाउँमा थुप्रिनु
झुप्‍प्‍याdzʰuppjaअ.क्रि.झुप्‍पिनु; फलफूल झुप्‍पाझुप्‍पा भएर फल्‍नु; मानिस वा पशु एकै ठाउँमा थुप्रिनु प्रे.क्रि. झुप्‍प्‍याउनु; झुप्‍पाझुप्‍पा पार्नु; झुत्त्‍याउनु
झुप्‍प्‍याइdzʰuppjaiप्रे.क्रि.झुप्‍प्‍याउनु; झुप्‍पाझुप्‍पा पार्नु; झुत्त्‍याउनु
झुप्‍प्‍याउराdzʰuppjauraप्रे.क्रि.झुप्‍प्‍याउनु; झुप्‍पाझुप्‍पा पार्नु; झुत्त्‍याउनु
झुमइdzʰumʌiअ.क्रि.झुम्नु; नशाले लठ्ठ पर्नु; साहित्‍य, सङ्गीत, नृत्‍यका रसमा लीन हुनु; उङ्नु
झुमाdzʰumaअ.क्रि.झुम्नु; नशाले लठ्ठ पर्नु; साहित्‍य, सङ्गीत, नृत्‍यका रसमा लीन हुनु; उङ्नु
झुम्‍मेइdzʰummeiअ.क्रि.झुम्‍मिनु; धेरै मानिस एकै ठाउँमा भेला हुनु; भीड लाग्‍नु
झुम्‍मेराdzʰummeraअ.क्रि.झुम्‍मिनु; धेरै मानिस एकै ठाउँमा भेला हुनु; भीड लाग्‍नु