Majhi - Nepaliझुम्‍म्‍याdzʰummjaअ.क्रि.झुम्‍मिनु; धेरै मानिस एकै ठाउँमा भेला हुनु; भीड लाग्‍नु प्रे.क्रि. झुम्‍म्‍याउनु; झुम्‍मिने पार्नु
झुम्‍म्‍याइdzʰummjaiप्रे.क्रि.झुम्‍म्‍याउनु; झुम्‍मिने पार्नु
झुम्‍म्‍याउराdzʰummjauraप्रे.क्रि.झुम्‍म्‍याउनु; झुम्‍मिने पार्नु
झुम्राdzʰumraअ.क्रि.झुम्नु; नशाले लठ्ठ पर्नु; साहित्‍य, सङ्गीत, नृत्‍यका रसमा लीन हुनु; उङ्नु
झुम्रेइdzʰumreiअ.क्रि.झुम्रिनु; झुम्रोजस्‍तै जिर्ण हुनु; निर्धो बन्‍नु; जुम्‍सो हुनु
झुम्रेराdzʰumreraअ.क्रि.झुम्रिनु; झुम्रो जस्‍तै जिर्ण हुनु; निर्धो बन्‍नु; जुम्‍सो हुनु
झुम्र्‍याdzʰumrjaअ.क्रि.झुम्रिनु; झुम्रोजस्‍तै जिर्ण हुनु; निर्धो बन्‍नु; जुम्‍सो हुनु प्रे.क्रि. झुम्‍य्राउनु; झुम्रो पार्नु
झुम्र्‍याइdzʰumrjaiप्रे.क्रि.झुम्‍य्राउनु; झुम्रो पार्नु
झुम्र्‍याउराdzʰumrjauraप्रे.क्रि.झुम्‍य्राउनु; झुम्रो पार्नु
झुराdzʰuraअ.क्रि.झुराउनु; पिडा वा तापद्वारा जल्‍नु; सम्‍झनु; रुनु
झुराइdzʰuraiअ.क्रि.झुराउनु; पिडा वा तापद्वारा जल्‍नु; सम्‍झनु; रुनु
झुराउराdzʰurauraअ.क्रि.झुराउनु; पिडा वा तापद्वारा जल्‍नु; सम्‍झनु; रुनु
झुरेराdzʰureraअ.क्रि.झुरिनु; घाम वा आगोको रापले धेरै सुक्‍नु; खरिनु; हलुका स्‍पर्शले पनि फुट्ने हुनु
झुर्‍याdzʰurjaप्रे.क्रि.झुर्‍याउनु; झुरिने गरी सुकाउनु; खर्‍याउनु
झुर्‍याइdzʰurjaiप्रे.क्रि.झुर्‍याउनु; झुरिने गरी सुकाउनु; खर्‍याउनु
झुर्‍याउराdzʰurjauraप्रे.क्रि.झुर्‍याउनु; झुरिने गरी सुकाउनु; खर्‍याउनु
झुर्‍यारdzʰurjarʌअ.क्रि.झुरिनु; घाम वा आगोको रापले धेरै सुक्‍नु; खरिनु; हलुका स्‍पर्शले पनि फुट्ने हुनु
झुर्रेइdzʰurreiअ.क्रि.झुरिनु; घाम वा आगोको रापले धेरै सुक्‍नु; खरिनु; हलुका स्‍पर्शले पनि फुट्ने हुनु
झुलइdzʰulʌiअ.क्रि.झुल्नु; हल्‍लनु; चाकरीमा धाउनु; बिनाकाम घुम्‍नु; निद्राले उङ्नु; कलाको रसमा झुम्‍नु
झुलाdzʰulaअ.क्रि.झुल्नु; हल्‍लनु; चाकरीमा धाउनु; बिनाकाम घुम्‍नु; निद्राले उङ्नु; कलाको रसमा झुम्‍नु प्रे.क्रि. झुलाउनु; झुलना हल्‍लाउनु; पिङ खेलाउनु; धाउने पार्नु
झुलाइdzʰulaiप्रे.क्रि.झुलाउनु; झुलना हल्‍लाउनु; पिङ खेलाउनु; धाउने पार्नु
झुलाउराdzʰulauraप्रे.क्रि.झुलाउनु; झुलना हल्‍लाउनु; पिङ खेलाउनु; धाउने पार्नु
झुलेराdzʰuleraअ.क्रि.झुलिनु; झुल्‍ने होइनु; झुलाइमा पारिनु
झुल्‍कइdzʰulkʌiअ.क्रि.झुल्‍कनु; बिहान घाम लाग्‍नु; सूर्य उदाउनु; एक्‍कासी देखापर्नु; झुलुक्‍क देखिनु
झुल्‍कराdzʰulkʌraअ.क्रि.झुल्‍कनु; बिहान घाम लाग्‍नु; सूर्य उदाउनु; एक्‍कासी देखापर्नु; झुलुक्‍क देखिनु