Majhi - Nepaliटेराइʈeraiप्रे.क्रि.टेराउनु; टेर्ने पार्नु
टेराउराʈerauraप्रे.क्रि.टेराउनु; टेर्ने पार्नु
टेर्‌रा/टेर्‌दाʈerra/ʈerdaस.क्रि.टेर्‌नु; भनेको मान्‍नु; अनुशासित हुनु
टेलेʈeleना.पोहोरो; कुखुराको कोरलो पोथी; फुल पार्ने बेलाका कुखुरो
टोकसइʈokʌsʌiस.क्रि.टोकस्नु; बिनसित्ती गाली गर्नु
टोकसाʈokʌsaस.क्रि.टोकस्नु; बिनसित्ती गाली गर्नु प्रे.क्रि. टोकसाउनु; टोकस्‍ने काम गराउनु; टोकस्‍न लाउनु
टोकसाइʈokʌsaiप्रे.क्रि.टोकसाउनु; टोकस्‍ने काम गराउनु; टोकस्‍न लाउनु
टोकसाउराʈokʌsauraप्रे.क्रि.टोकसाउनु; टोकस्‍ने काम गराउनु; टोकस्‍न लाउनु
टोकस्राʈokʌsraस.क्रि.टोकस्नु; बिनसित्ती गाली गर्नु
टोकाउराʈokauraप्रे.क्रि.टोकाउनु; टोक्‍नु लाउनु
टोक्‍राʈokraस.क्रि.टोक्‍नु; चपाउनुपर्ने कुरो दाँतले टुक्रा पार्नु; चिथर्नु; दार्नु; डस्‍नु; कचकचगर्नु
टोटलʈoʈʌlʌना.टोटला; कुलपूजा, कोसीपूजा र पितृ कार्यमा चाहिने; खुकुरीको दापजस्‍तो कोसा फल्‍ने फुल
टोपलइʈopʌlʌiस.क्रि.टोपल्नु; कुनै काम गरेजस्‍तो मात्र गर्नु
टोपलाʈopʌlaस.क्रि.टोपल्नु; कुनै काम गरेजस्‍तो मात्र गर्नु
टोपलेराʈopʌleraक.क्रि.टोपलिनु; प्रयास गरेझैं वा स्‍वाङ् पारेझैं मात्र गरिनु
टोपल्राʈopʌlraस.क्रि.टोपल्नु; कुनै काम गरेजस्‍तो मात्र गर्नु
टोपल्‍लेइʈopʌlleiक.क्रि.टोपलिनु; प्रयास गरेझैं वा स्‍वाङ् पारेझैं मात्र गरिनु
टोपल्‍ल्‍याʈopʌlljaक.क्रि.टोपलिनु; प्रयास गरेझैं वा स्‍वाङ् पारेझैं मात्र गरिनु
टोलाʈolaअ.क्रि.टोलाउनु; वाल्‍ल परेर हेर्ने हुनु; जिल्‍ल पर्नु
टोलाइʈolaiअ.क्रि.टोलाउनु; वाल्‍ल परेर हेर्ने हुनु; जिल्‍ल पर्नु
टोलाउराʈolauraअ.क्रि.टोलाउनु; वाल्‍ल परेर हेर्ने हुनु; जिल्‍ल पर्नु
टोलेराʈoleraअ.क्रि.टोलिनु; टोलाउने होइनु; वाल्‍ल परिनु
टोल्‍लेइʈolleiअ.क्रि.टोलिनु; टोलाउने होइनु; वाल्‍ल परिनु
टोल्‍ल्‍याʈolljaअ.क्रि.टोलिनु; टोलाउने होइनु; वाल्‍ल परिनु
टँगाउराʈʌ̃gauraप्रे.क्रि.टँगाउनु; टाँग्‍ने काम गराउनु; झुन्‍ड्याउन लगाउनु