Majhi - Nepaliठस्‍केइʈʰʌskeiअ.क्रि.ठस्‍किनु; ठुस्‍स परिनु; ठस्‍कनु
ठस्‍केराʈʰʌskeraअ.क्रि.ठस्‍किनु; ठुस्‍स परिनु; ठस्‍कनु
ठस्‍क्‍याʈʰʌskjaअ.क्रि.ठस्‍कनु/ठस्‍किनु; रिसको भाव देखाउनु; ठुस्‍स पर्नु; झर्कोमानेर बोल्‍नु; ठुस्‍स परिनु प्रे.क्रि. ठस्‍क्‍याउनु; ठस्‍किने पार्नु
ठस्‍क्‍याइʈʰʌskjaiप्रे.क्रि.ठस्‍क्‍याउनु; ठस्‍किने पार्नु
ठस्‍क्‍याउराʈʰʌskjauraप्रे.क्रि.ठस्‍क्‍याउनु; ठस्‍किने पार्नु
ठस्‍सेइʈʰʌsseiअ.क्रि.ठस्‍सिनु; ठस्‍स पर्नु; ठुस्‍किनु
ठस्‍सेराʈʰʌsseraअ.क्रि.ठस्‍सिनु; ठस्‍स पर्नु; ठुस्‍किनु
ठस्‍स्‍याʈʰʌssjaअ.क्रि.ठस्‍सिनु; ठस्‍स पर्नु; ठुस्‍किनु स.क्रि. ठस्‍स्‍याउनु; ठस्‍स पार्नु; चिढ्याउनु; मन नपरेर दिनु वा राख्‍नु; आवाज ननिस्‍कने गरी अपनवायु छोड्नु
ठस्‍स्‍याइʈʰʌssjaiस.क्रि.ठस्‍स्‍याउनु; ठस्‍स पार्नु; चिढ्याउनु; मन नपरेर दिनु वा राख्‍नु; आवाज ननिस्‍कने गरी अपनवायु छोड्नु
ठस्‍स्‍याउराʈʰʌssjauraस.क्रि.ठस्‍स्‍याउनु; ठस्‍स पार्नु; चिढ्याउनु; मन नपरेर दिनु वा राख्‍नु; आवाज ननिस्‍कने गरी अपनवायु छोड्नु
ठहरइʈʰʌhʌrʌiअ.क्रि.ठहर्‌नु; ठहर हुनु; स्‍थिर भएर बस्‍नु; रोकिनु; सावित हुनु
ठहराʈʰʌhʌraप्रे.क्रि.ठहराउनु; ठहर गर्नु; ठहर्‍याउनु
ठहराइʈʰʌhʌraiप्रे.क्रि.ठहराउनु; ठहर गर्नु; ठहर्‍याउनु
ठहराउराʈʰʌhʌrauraप्रे.क्रि.ठहराउनु; ठहर गर्नु; ठहर्‍याउनु
ठहरेʈʰʌhʌreक्रि.वि.ठहरै; तत्‍काल मर्ने गरी; भुतुक्‍कै; खुत्रुक्‍कै
ठहरेराʈʰʌhʌreraअ.क्रि.ठहरिनु; ठहर होइनु; ठहर्नु
ठहर्‌राʈʰʌhʌrraअ.क्रि.ठहर्‌नु; ठहर हुनु; स्‍थिर भएर बस्‍नु; रोकिनु; सावित हुनु
ठहर्‍याʈʰʌhʌrjaस.क्रि.ठहर्‍याउनु; ठहर गर्नु; विचारपूर्वक टुङ्गो लाउनु; पक्‍का गर्नु
ठहर्‍याइʈʰʌhʌrjaiस.क्रि.ठहर्‍याउनु; ठहर गर्नु; विचारपूर्वक टुङ्गो लाउनु; पक्‍का गर्नु
ठहर्‍याउराʈʰʌhʌrjauraस.क्रि.ठहर्‍याउनु; ठहर गर्नु; विचारपूर्वक टुङ्गो लाउनु; पक्‍का गर्नु
ठहर्‍यारʈʰʌhʌrjarʌअ.क्रि.ठहर्‌नु/ठहरिनु; ठहर हुनु; स्‍थिर भएर बस्‍नु; रोकिनु; सावित हुनु; ठहर होइनु; ठहर्नु
ठहर्रेइʈʰʌhʌrreiअ.क्रि.ठहरिनु; ठहर होइनु; ठहर्नु
ठाइलʈʰailʌना.ठाहिँलो/ठाइँलो; जन्‍मका रोलमा पाँचौँ परेको पुरुष सन्‍तान वि. जन्‍मका रोलले पाँचौँ; काहिँलो पछीको
ठाटाʈʰaʈaस.क्रि.ठटाउनु; जोरसँग पिट्नु; ठोक्‍नु; धान, मकै बोट वा घोगाबाट झार्नका निम्‍ति चुट्नु
ठाटाइʈʰaʈaiस.क्रि.ठटाउनु; जोरसँग पिट्नु; ठोक्‍नु; धान, मकै बोट वा घोगाबाट झार्नका निम्‍ति चुट्नु