Majhi - Nepaliठाडेʈʰaɖeक्रि.वि.ठाडै; कतै नबसी; आउँदाआउँदौ हिँडेर; सोझै
ठाडेगोडʈʰaɖegoɖʌक्रि.वि.ठाडैखुट्टा; बस्‍नै नपाईर्; नबिसाईकन
ठानइँʈʰanʌĩस.क्रि.ठान्नु; अड्कल गर्नु; चिताउनु; कल्‍पना गर्नु; ठहराउनु
ठानाʈʰanaस.क्रि.ठान्नु; अड्कल गर्नु; चिताउनु; कल्‍पना गर्नु; ठहराउनु
ठानेराʈʰaneraक.क्रि.ठानिनु; अड्कल गरिनु; चिताइनु स.क्रि. निश्‍चय गर्नु; ठहराउनु
ठान्‍नेइʈʰanneiक.क्रि.ठानिनु; अड्कल गरिनु; चिताइनु स.क्रि. निश्‍चय गर्नु; ठहराउनु
ठान्‍न्‍याʈʰannjaक.क्रि.ठानिनु; अड्कल गरिनु; चिताइनु स.क्रि. निश्‍चय गर्नु; ठहराउनु
ठान्रा/ठान्दाʈʰanra/ʈʰandaस.क्रि.ठान्नु; अड्कल गर्नु; चिताउनु; कल्‍पना गर्नु; ठहराउनु
ठान्‍लिकʈʰanlikʌना.ठाहिँली/ठाइँली; जन्‍मका रोलमा पाँचौँ परेकी स्‍त्री सन्‍तान; ठाहिँलाकी जोई वि. काहिँली भन्‍दा पछीकी
ठान्‍ल्‍याइʈʰanljaiना.ठाहिँलो/ठाइँलो; जन्‍मका रोलमा पाँचौँ परेको पुरुष सन्‍तान वि. जन्‍मका रोलले पाँचौँ; काहिँलो पछीको
ठान्‍ल्‍याइकʈʰanljaikʌना.ठाहिँलो/ठाइँलो; जन्‍मका रोलमा पाँचौँ परेको पुरुष सन्‍तान वि. जन्‍मका रोलले पाँचौँ; काहिँलो पछीको
ठाँटइʈʰãʈʌiस.क्रि.ठाँट्नु; सजाउने काम गर्नु; ठाँटिलो पार्नु
ठाँटाʈʰãʈaस.क्रि.ठाँट्नु; सजाउने काम गर्नु; ठाँटिलो पार्नु प्रे.क्रि. ठँटाउनु; ठाँट्न लाउनु; ठाँट पार्ने गराउनु
ठाँटाइʈʰãʈaiप्रे.क्रि.ठँटाउनु; ठाँट्न लाउनु; ठाँट पार्ने गराउनु
ठाँटेराʈʰãʈeraअ.क्रि.ठाँटिनु; ठाँटिलो हुनु क.क्रि. ठाँट् पारिनु; ठाँट् गरिनु
ठाँट्टेइʈʰãʈʈeiअ.क्रि.ठाँटिनु; ठाँटिलो हुनु क.क्रि. ठाँट् पारिनु; ठाँट् गरिनु
ठाँट्ट्याʈʰãʈʈjaअ.क्रि.ठाँटिनु; ठाँटिलो हुनु क.क्रि. ठाँट् पारिनु; ठाँट् गरिनु
ठाँट्राʈʰãʈraस.क्रि.ठाँट्नु; सजाउने काम गर्नु; ठाँटिलो पार्नु
ठाँसइʈʰãsʌiस.क्रि.ठास्नु; खाँदीखाँदी हाल्‍नु; कोच्‍नु; मैथुन गर्नु
ठाँसाʈʰãsaस.क्रि.ठास्नु; खाँदीखाँदी हाल्‍नु; कोच्‍नु; मैथुन गर्नु
ठाँसेराʈʰãseraक.क्रि.ठाँसिनु; ठास्‍ने काम गरिनु
ठाँस्राʈʰãsraस.क्रि.ठास्नु; खाँदीखाँदी हाल्‍नु; कोच्‍नु; मैथुन गर्नु
ठाँस्‍सेइʈʰãsseiक.क्रि.ठाँसिनु; ठास्‍ने काम गरिनु
ठाँस्‍स्‍याʈʰãssjaक.क्रि.ठाँसिनु; ठास्‍ने काम गरिनु
ठिʈʰiवि.जस्‍तो; जस्‍तो प्रकारकोछ त्‍यस्‍तो क्रि.जस्‍तै; उदाहरणार्थ