Majhi - Nepaliठुन्‍क्‍याउराʈʰunkjauraप्रे.क्रि.ठुन्‍क्‍याउनु;
ठुम्रोʈʰumroना.टुटिलो/टुटिल्‍को; ठोकिएर निधार, टाउकामा उठेको फोको
ठुस्‍केइʈʰuskeiअ.क्रि.ठुस्‍किनु; ठस्‍कनु; ठुस्‍सिनु
ठुस्‍केराʈʰuskeraअ.क्रि.ठुस्‍किनु; ठस्‍कनु; ठुस्‍सिनु
ठुस्‍क्‍याʈʰuskjaअ.क्रि.ठुस्‍किनु; ठस्‍कनु; ठुस्‍सिनु प्रे.क्रि. ठुस्‍क्‍याउनु; ठुस्‍किने पार्नु; जङ्ग्‍याउनु
ठुस्‍क्‍याइʈʰuskjaiप्रे.क्रि.ठुस्‍क्‍याउनु; ठुस्‍किने पार्नु; जङ्ग्‍याउनु
ठुस्‍क्‍याउराʈʰuskjauraप्रे.क्रि.ठुस्‍क्‍याउनु; ठुस्‍किने पार्नु; जङ्ग्‍याउनु
ठुस्‍सेइʈʰusseiअ.क्रि.ठुस्‍सिनु; धुम्‍म परेर नबोली बस्‍नु; ठुस्‍स पर्नु
ठुस्‍सेराʈʰusseraअ.क्रि.ठुस्‍सिनु; धुम्‍म परेर नबोली बस्‍नु; ठुस्‍स पर्नु
ठुस्‍स्‍याʈʰussjaअ.क्रि.ठुस्‍सिनु; धुम्‍म परेर नबोली बस्‍नु; ठुस्‍स पर्नु प्रे.क्रि. ठुस्‍स्‍याउनु; ठुस्‍स पार्नु; रिस उठाउनु
ठुस्‍स्‍याइʈʰussjaiप्रे.क्रि.ठुस्‍स्‍याउनु; ठुस्‍स पार्नु; रिस उठाउनु
ठुस्‍स्‍याउराʈʰussjauraप्रे.क्रि.ठुस्‍स्‍याउनु; ठुस्‍स पार्नु; रिस उठाउनु
ठुँगाउराʈʰũgauraप्रे.क्रि.ठुँगाउनु; ठुगनु लाउनु
ठेउको ।
ठेउलेइʈʰeuleiअ.क्रि.ठेउलिन; कसैसँगको कुराकानीमा हार्नु; पर हट्नु
ठेउलेराʈʰeuleraअ.क्रि.ठेउलिन; कसैसँगको कुराकानीमा हार्नु; पर हट्नु
ठेउल्‍याʈʰeuljaअ.क्रि.ठेउलिन; कसैसँगको कुराकानीमा हार्नु; पर हट्नु प्रे.क्रि. ठेउल्‍याउनु; कसैलाई कुरामा हराउनु
ठेउल्‍याइʈʰeuljaiप्रे.क्रि.ठेउल्‍याउनु; कसैलाई कुरामा हराउनु
ठेउल्‍याउराʈʰeuljauraप्रे.क्रि.ठेउल्‍याउनु; कसैलाई कुरामा हराउनु
ठेकइʈʰekʌiस.क्रि.ठेक्नु; कुनै कामका लागि आवश्‍यक पर्ने ठेक निश्‍चित गरिदिनु
ठेकाʈʰekaस.क्रि.ठेक्नु; कुनै कामका लागि आवश्‍यक पर्ने ठेक निश्‍चित गरिदिनु प्रे.क्रि. ठेकाउनु; ठेकको निधो गराउनु; ठेक्‍न लाउनु
ठेकाइʈʰekaiप्रे.क्रि.ठेकाउनु; ठेकको निधो गराउनु; ठेक्‍न लाउनु
ठेकाउराʈʰekauraप्रे.क्रि.ठेकाउनु; ठेकको निधो गराउनु; ठेक्‍न लाउनु
ठेकिʈʰekiना.विहे पक्‍का वा निधो गरिने विधि
ठेकिलाʈʰekilaना.ठेकीलाउनु; विहे पक्‍का वा निधो गर्नु; अठोट लाउनु