Majhi - Nepaliडटाउराɖʌʈauraप्रे.क्रि.डटाउनु; डट्न लाउनु; अड्न लाउनु
डट्राɖʌʈraअ.क्रि.डट्नु; अडिग भएर रहनु; फुर्तीसाथ बोल्‍नु; ठाँटिनु
डढाउराɖʌɖʰauraप्रे.क्रि.डढाउनु; आगोले पोल्‍नु; खहर्‍याउनु स.क्रि. चित्त दुखाउनु; चिढाउनु
डढेलɖʌɖʰelʌना.डढेलो; जङ्गलमा लागेको आगो
डढ्राɖʌɖʰraअ.क्रि.डढ्नु; आगोले पोलिनु; खरानी हुनु; खहरिनु; चित्त दुख्‍न
डन्‍ठ्याɖʌnʈʰjaस.क्रि.डन्‍ठ्याउनु; डन्‍ठाले कुट्नु वा हिर्काउनु
डन्‍ठ्याइɖʌnʈʰjaiस.क्रि.डन्‍ठ्याउनु; डन्‍ठाले कुट्नु वा हिर्काउनु
डन्‍ठ्याउराɖʌnʈʰjauraस.क्रि.डन्‍ठ्याउनु; डन्‍ठाले कुट्नु वा हिर्काउनु
डबलेराɖʌbʌleraअ.क्रि.डबलिनु; डबल हुनु; एकको दुई हुनु; दोहोरिनु
डबल्‍याɖʌbʌljaप्रे.क्रि.डबल्‍याउनु; डबल पार्नु; एकको दुई बनाउनु; दोहोर्‍याउनु
डबल्‍याइɖʌbʌljaiप्रे.क्रि.डबल्‍याउनु; डबल पार्नु; एकको दुई बनाउनु; दोहोर्‍याउनु
डबल्‍याउराɖʌbʌljauraप्रे.क्रि.डबल्‍याउनु; डबल पार्नु; एकको दुई बनाउनु; दोहोर्‍याउनु
डबल्‍लेइɖʌbʌlleiअ.क्रि.डबलिनु; डबल हुनु; एकको दुई हुनु; दोहोरिनु
डबल्‍ल्‍याɖʌbʌlljaअ.क्रि.डबलिनु; डबल हुनु; एकको दुई हुनु; दोहोरिनु
डब्‍खाɖʌbkʰaना.डबको; बैठक नहुने ठूलो कचौरा; बटुको
डमल्‍ठाɖʌmʌlʈʰaना.अधकल्‍चो; राम्रो नपाकेको फल
डमल्‍ठेɖʌmʌlʈʰeना.अधकल्‍चो; राम्रो नपाकेको फल
डम्‍कइɖʌmkʌiअ.क्रि.डम्‍कनु; भरिनु; डम्‍किनु
डम्‍कराɖʌmkʌraअ.क्रि.डम्‍कनु; भरिनु; डम्‍किनु
डम्‍केइɖʌmkeiअ.क्रि.डम्‍किनु; भरिभराउ हुनु; टम्‍म भरिनु; पेट बोक्‍नु
डम्‍केराɖʌmkeraअ.क्रि.डम्‍किनु; भरिभराउ हुनु; टम्‍म भरिनु; पेट बोक्‍नु
डम्‍क्‍याɖʌmkjaअ.क्रि.डम्‍कनु/डम्‍किनु; भरिनु; डम्‍किनु; भरिभराउ हुनु; टम्‍म भरिनु; पेट बोक्‍नु स.क्रि. डम्‍क्‍याउनु; भरिभराउ पार्नु
डम्‍क्‍याइɖʌmkjaiस.क्रि.डम्‍क्‍याउनु; भरिभराउ पार्नु
डम्‍क्‍याउराɖʌmkjauraस.क्रि.डम्‍क्‍याउनु; भरिभराउ पार्नु
डराउराɖʌrauraअ.क्रि.डराउनु; कुनै वस्‍तु देखेर डरले तर्सनु; डरको अनुभव हुनु