Majhi - Nepaliडर्‍वाहाɖʌrwahaस.क्रि.पोल्नु; जलाउनु अ.क्रि. पिरो पदार्थले पिडा हुनु; भबाउनु; ताप अनुभव हुनु; मनमा चिन्‍ता पर्नु
डर्‍वाहाइɖʌrwahaiस.क्रि.पोल्नु; जलाउनु अ.क्रि. पिरो पदार्थले पिडा हुनु; भबाउनु; ताप अनुभव हुनु; मनमा चिन्‍ता पर्नु ना. पोलाइ;र् पोल्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
डल्‍लेइɖʌlleiअ.क्रि.डल्‍लिनु; कुजो हुनु; डल्‍लो पर्नु; एक ठाउँमा बसेको बस्‍यै हुनु
डल्‍लेराɖʌlleraअ.क्रि.डल्‍लिनु; कुजो हुनु; डल्‍लो पर्नु; एक ठाउँमा बसेको बस्‍यै हुनु
डल्‍ल्‍याɖʌlljaअ.क्रि.डल्‍लिनु; कुजो हुनु; डल्‍लो पर्नु; एक ठाउँमा बसेको बस्‍यै हुनु स.क्रि. डल्‍ल्‍याउनु; कुनै वस्‍तुलाई डल्‍लो वा बाटुलो पार्नु; कुजो पार्नु; विवश पार्नु
डल्‍ल्‍याइɖʌlljaiस.क्रि.डल्‍ल्‍याउनु; कुनै वस्‍तुलाई डल्‍लो वा बाटुलो पार्नु; कुजो पार्नु; विवश पार्नु
डल्‍ल्‍याउराɖʌlljauraस.क्रि.डल्‍ल्‍याउनु; कुनै वस्‍तुलाई डल्‍लो वा बाटुलो पार्नु; कुजो पार्नु; विवश पार्नु
डसइɖʌsʌiस.क्रि.डस्नु; सर्प, बिच्‍छीले टोक्‍नु; हप्‍काउनु; टोकस्‍नु
डसाɖʌsaस.क्रि.डस्नु; सर्प, बिच्‍छीले टोक्‍नु; हप्‍काउनु; टोकस्‍नु प्रे.क्रि. डसाउनु; डस्‍न लाउनु; टोकाउनु
डसाइɖʌsaiप्रे.क्रि.डसाउनु; डस्‍न लाउनु; टोकाउनु
डसाउराɖʌsauraप्रे.क्रि.डसाउनु; डस्‍न लाउनु; टोकाउनु
डस्राɖʌsraस.क्रि.डस्नु; सर्प, बिच्‍छीले टोक्‍नु; हप्‍काउनु; टोकस्‍नु
डाइनिमɖainimʌस.क्रि.पोल्नु; हरियो मकै आगोमा पकाउनु
डाउनोɖaunoना.गाली; रिसाएर बोलिने अपमानजनक वचन
डाउराɖauraस.क्रि.पोल्‍नु; आगोमा पकाउनु
डाओɖaoअ.क्रि.पोल्नु; आगो, घामले डढाउनु; आगोमा पकाउनु
डाक्राɖakraस.क्रि.डाक्नु; अरूलाई ‘आऊ’ भन्‍नु; बोलाउनु; निम्‍तो गर्नु
डाक्राउराɖakrauraस.क्रि./प्रे.क्रि. रुवाउनु; दुःख दिनु; रुने पार्नु, रुनलाउनु
डाक्राराɖakraraअ.क्रि.रुनु; मन दुःखित भएर आँसु आउनु
डाक्रेराɖakreraअ.क्रि.रुनु; मन दुःखित भएर आँसु आउनु
डाढइɖaɖʰʌiअ.क्रि.डढ्नु; आगोले पोलिनु; खरानी हुनु; खहरिनु; चित्त दुख्‍न
डाढाɖaɖʰaअ.क्रि.डढ्नु; आगोले पोलिनु; खरानी हुनु; खहरिनु; चित्त दुख्‍न प्रे.क्रि. डढाउनु; आगोले पोल्‍नु; खहर्‍याउनु स.क्रि. चित्त दुखाउनु; चिढाउनु
डाढाइɖaɖʰaiप्रे.क्रि.डढाउनु; आगोले पोल्‍नु; खहर्‍याउनु स.क्रि. चित्त दुखाउनु; चिढाउनु
डाढालोɖaɖʰaloना.डढेलो; जङ्गलमा लागेको आगो
डाढालोलागइɖaɖʰalolagʌiडढेलोलाग्‍नु; जङ्गलमा आगो सल्‍कनु