Majhi - Nepaliढल्मल्‍लेइɖʰʌlmʌlleiअ.क्रि.ढलमलिनु; ढलमलाउनु
ढल्मल्‍ल्‍याɖʰʌlmʌlljaअ.क्रि.ढलमलिनु; ढलमलाउनु
ढाकाɖʰakaप्रे.क्रि.ढकाउनु; ढाक्‍ने पार्नु; छोपाउनु; फैलाउनु स.क्रि. ढाक्नु; ढकनीले छोप्‍नु; फैलिनु; ओगट्नु
ढाकाइɖʰakaiप्रे.क्रि.ढकाउनु; ढाक्‍ने पार्नु; छोपाउनु; फैलाउनु स.क्रि. ढाक्नु; छोप्‍नु; फैलिनु; ओगट्नु ना. ढकाई; ढाक्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
ढाकेराɖʰakeraक.क्रि.ढाकिनु; ढाक्‍ने काम गरिनु
ढाक्‍केइɖʰakkeiक.क्रि.ढाकिनु; ढाक्‍ने काम गरिनु
ढाक्‍क्‍याɖʰakkjaक.क्रि.ढाकिनु; ढाक्‍ने काम गरिनु
ढाक्राɖʰakraस.क्रि.ढाक्नु; ढकनीले छोप्‍नु; फैलिनु; ओगट्नु
ढाडाɖʰaɖaस.क्रि.ठटाउनु; बेसरी कुट्नु
ढाडाइɖʰaɖaiस.क्रि.ठटाउनु; बेसरी कुट्नु
ढाडियइɖʰaɖijʌiअ.क्रि.ढाडिनु; पानी वा ओसले फुल्‍नु; पेट फुल्‍नु; धेर खानु; पेट बोक्‍नु
ढाडियाɖʰaɖijaअ.क्रि.ढाडिनु; पानी वा ओसले फुल्‍नु; पेट फुल्‍नु; धेर खानु; पेट बोक्‍नु
ढाडेराɖʰaɖeraअ.क्रि.ढाडिनु; पानी वा ओसले फुल्‍नु; पेट फुल्‍नु; धेर खानु; पेट बोक्‍नु
ढापइɖʰapʌiअ.क्रि.ढाप्नु; धेरै ठाउँ लिनु; ओगट्नु; ढाक्‍नु
ढापाɖʰapaअ.क्रि.ढाप्नु; धेरै ठाउँलिनु; ओगट्नु; ढाक्‍नु प्रे.क्रि. ढपाउनु; ढाप्‍न लाउनु; छोपाउनु
ढापाइɖʰapaiप्रे.क्रि.ढपाउनु; ढाप्‍न लाउनु; छोपाउनु
ढापेराɖʰaperaक.क्रि.ढापिनु; ढाकिनु; ओगटिनु
ढाप्‍पेइɖʰappeiक.क्रि.ढापिनु; ढाकिनु; ओगटिनु
ढाप्‍प्‍याɖʰappjaक.क्रि.ढापिनु; ढाकिनु; ओगटिनु
ढाप्राɖʰapraअ.क्रि.ढाप्नु; धेरै ठाउँ लिनु; ओगट्नु; ढाक्‍नु
ढालइɖʰalʌiस.क्रि.ढाल्नु; धातु पगालेर साँचोमा हाली विभिन्‍न किसिमका वस्‍तु बनाउनु
ढालाɖʰalaस.क्रि.ढाल्नु; धातु पगालेर साँचोमा हाली विभिन्‍न किसिमका वस्‍तु बनाउनु
ढाल्रा1ɖʰalraस.क्रि.ढाल्नु; ठडिएको वस्‍तुलाई लडाउनु; पल्‍टाउनु; हराउनु
ढाल्रा2ɖʰalraस.क्रि.ढाल्नु; धातु पगालेर साँचोमा हाली विभिन्‍न किसिमका वस्‍तु बनाउनु
ढाँकɖʰãkʌना.लाँक्रो; एक बोट उखुको सिङ्गो डाँठ