Majhi - Nepaliथल्‍लेइtʰʌlleiक.क्रि.थलिनु; निकै बेरामी हुनु; रोगाउनु
थल्‍ल्‍याtʰʌlljaक.क्रि.थलिनु; निकै बेरामी हुनु; रोगाउनु
थस्‍सेइtʰʌsseiअ.क्रि.थस्‍सिनु; खाने चीज बढी थुप्रिनु; थास लाग्‍नु; मोटो हुनु
थस्‍सेराtʰʌsseraअ.क्रि.थस्‍सिनु; खाने चीज बढी थुप्रिनु; थास लाग्‍नु; मोटो हुनु
थस्‍स्‍याtʰʌssjaस.क्रि.थस्‍स्‍याउनु; खानेकुरा बढी थुपार्नु; धेरै दिसा गर्नु अ.क्रि. थस्‍सिनु; खाने चीज बढी थुप्रिनु; थास लाग्‍नु; मोटो हुनु
थस्‍स्‍याइtʰʌssjaiस.क्रि.थस्‍स्‍याउनु; खानेकुरा बढी थुपार्नु; धेरै दिसा गर्नु
थस्‍स्‍याउराtʰʌssjauraस.क्रि.थस्‍स्‍याउनु; खानेकुरा बढी थुपार्नु; धेरै दिसा गर्नु
थाउँtʰaũना.खस/खश; माझी बाहेकका अन्‍य जात, जाति; नेपाली एक जात
थाउँकुरोtʰaũkuroना.खसकुरो; खसजातिले बोल्‍ने भाषा
थाउँबोलीtʰaũboliːना.खसबोली; खसहरूद्वारा बोलिने बोली
थाउँभासाtʰaũbʰasaना.खसभाषा; खस प्रदेशमा बोलिने भाषा
थाकइtʰakʌiअ.क्रि.थाक्नु; थकाइ लाग्‍नु; गाईभैँसीले दूध दिनु छोड्नु
थाकर्‌tʰakʌrना.थाक्रो; कपाल कोर्ने साधन
थाकाtʰakaअ.क्रि.थाक्नु; थकाइ लाग्‍नु; गाईभैँसीले दूध दिनु छोड्नु प्रे.क्रि. थकाउनु; थाक्‍ने पार्नु; थकित तुल्‍याउनु
थाकाइtʰakaiप्रे.क्रि.थकाउनु; थाक्‍ने पार्नु; थकित तुल्‍याउनु ना. थकाइ; थाक्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया; थकावट
थाक्राtʰakraअ.क्रि.थाक्न; थकाइ लाग्‍नु; गाईभैँसीले दूध दिनु छोड्नु
थाङ्नेइtʰaŋneiअ.क्रि.थाङ्निनु; थाङ्नाजस्‍तो हुनु; थोत्रिनु; ज्‍वरो बिग्रनु
थाङ्नेराtʰaŋneraअ.क्रि.थाङ्निनु; थाङ्नाजस्‍तो हुनु; थोत्रिनु; ज्‍वरो बिग्रनु
थाङ्न्‍याtʰaŋnjaअ.क्रि.थाङ्निनु; थाङ्नाजस्‍तो हुनु; थोत्रिनु; ज्‍वरो बिग्रनु
थाङ्राtʰaŋraना.थाङ्नो; थोत्रिएको कपडा
थात्त्‍र्‍याइtʰattr्jaiस.क्रि/प्रे.क्रि. थोत्र्याउनु; थोत्रो पार्नु वा पार्न लगाउनु
थापइtʰapʌiस.क्रि.थाप्नु; स्‍थापना गर्नु; कुनै चिज हातमा माग्‍नु; जुवामा च्‍याँखे राख्‍नु
थापाtʰapaस.क्रि.थाप्नु; स्‍थापना गर्नु; कुनै चिज हातमा माग्‍नु; जुवामा च्‍याँखे राख्‍नु
थाप्राtʰapraस.क्रि.थाप्नु; स्‍थापना गर्नु; कुनै चिज हातमा माग्‍नु; जुवामा च्‍याँखे राख्‍नु
थाप्‍लtʰaplʌना.थाप्‍लो; टाउको; शिर; पहाडको टुप्‍पा;े भाग्‍य