Majhi - Nepaliथेप्‍च्‍याइtʰeptsjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. थेप्‍च्‍याउनु; थेप्‍चो पार्नु वा पार्न लगाउनु
थेप्‍च्‍याउराtʰeptsjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. थेप्‍च्‍याउनु; थेप्‍चो पार्नु वा पार्न लगाउनु
थेराtʰeraस.क्रि.राख्नु; थन्‍क्‍यााउनु; जोगाउनु; साँच्‍नु; बसाउनु; स्‍थापना गर्नु; स्‍वास्‍नी बनाउनु
थोत्रेइtʰotreiअ.क्रि.थोत्रिनु; थोत्रो हुनु; पुरानो हुनु; बूढो हुनु
थोत्रेराtʰotreraअ.क्रि.थोत्रिनु; थोत्रो हुनु; पुरानो हुनु; बूढो हुनु
थोत्र्‍याtʰotrja1अ.क्रि.थोत्रिनु; थोत्रो हुनु; पुरानो हुनु; बूढो हुनु 2स.क्रि/प्रे.क्रि. थोत्र्याउनु; थोत्रो पार्नु वा पार्न लगाउनु
थोत्र्‍याउराtʰotrjauraस.क्रि/प्रे.क्रि. थोत्र्याउनु; थोत्रो पार्नु वा पार्न लगाउनु
थोपरइtʰopʌrʌiस.क्रि.थोपर्‌नु; लेपन गर्नु; पोतर्नु; थुप्‍य्राउनु; थपेमाथि थप्‍नु; थोपार्नु; ठूलो भारी लाद्नु
थोपराtʰopʌraस.क्रि.थोपर्‌नु; लेपन गर्नु; पोतर्नु; थुप्‍य्राउनु; थपेमाथि थप्‍नु; थोपार्नु; ठूलो भारी लाद्नु
थोपर्‌राtʰopʌrraस.क्रि.थोपर्‌नु; लेपन गर्नु; पोतर्नु; थुप्‍य्राउनु; थपेमाथि थप्‍नु; थोपार्नु; ठूलो भारी लाद्नु
थोरेtʰoreवि.थोरै; कम्‍ती नै; थोर
थोलाराेtʰolaraeना.सहर; स्‍वादिलो एक जातको ठूलो टल्‍कने माछा
थोलोtʰoloना.गाँड; कुखुरा वा चराकले खाएको चारो पहिले बस्‍ने ठाउँ
थ्‍याप्‍चेइtʰjaptseiअ.क्रि.थ्‍याप्‍चिनु; थ्‍याप्‍चो हुनु; थेप्‍चिनु
थ्‍याप्‍चेराtʰjaptseraअ.क्रि.थ्‍याप्‍चिनु; थ्‍याप्‍चो हुनु; थेप्‍चिनु
थ्‍याप्‍च्‍याtʰjaptsjaअ.क्रि.थ्‍याप्‍चिनु; थ्‍याप्‍चो हुनु; थेप्‍चिनु