Majhi - Nepaliपोस्रा2posraस.क्रि.पस्नु; बाहिरबाट भित्र जानु; छिर्नु; सम्‍मिलित हुनु
पोस्‍सेइposseiक.क्रि.पोसिनु; पस्‍ने काम गरिनु स.क्रि. पालनपोषण गरिनु
पोस्‍स्‍याpossjaक.क्रि.पोसिनु; पस्‍ने काम गरिनु स.क्रि. पालनपोषण गरिनु
पँज्‍याpʌ̃dzjaस.क्रि/प्रे.क्रि. पँज्‍याउनु; उखेलेर वा काटेर साना साना थुप्रा पार्नु; पाँजा बनाउनु वा बनाउन लगाउनु
पँज्‍याइpʌ̃dzjaiस.क्रि/प्रे.क्रि. पँज्‍याउनु; उखेलेर वा काटेर साना साना थुप्रा पार्नु; पाँजा बनाउनु वा बनाउन लगाउनु
पँज्‍याउराpʌ̃dzjauraस.क्रि/प्रे.क्रि. पँज्‍याउनु; उखेलेर वा काटेर साना साना थुप्रा पार्नु; पाँजा बनाउनु वा बनाउन लगाउनु
पँधेर्‌pʌ̃dʰerना.पँधेरो; खाने पानी लिन जाने ठाउँ; पनेरो
प्‍याpjaस.क्रि.पिउनु/प्‍यूनु; तरल पदार्थ मुखमा हाली निल्‍नु; पन्‍यालो पदार्थ घुट्क्‍याउनु पियाउनु/प्‍याउनु; चुक्‍ली लाउनु प्रे.क्रि. पिउने पार्नु; पिउन लाउनु
प्‍याइpjaiस.क्रि.पियाउनु/प्‍याउनु; चुक्‍ली लाउनु प्रे.क्रि. पिउने पार्नु; पिउन लाउनु ना. पियाइ; पिउने क्रिया वा प्रक्रिया
प्‍याउराpjauraस.क्रि.पियाउनु/प्‍याउनु; चुक्‍ली लाउनु प्रे.क्रि. पिउने पार्नु; पिउन लाउनु