Majhi - Nepaliफुटाइpʰuʈaiस.क्रि.फोर्‌नु; दुई फ्‍याक पार्नु; अलग पार्नु; फुटाल्‍नु; बिभाजित गर्नु प्रे.क्रि. फुटाउनु; टुक्रा पार्नु; टुक्‍य्राउनु; चिरा पार्नु; चर्काउनु; बेमेल गराउनु; अलग्‍ग पार्नु
फुटाउराpʰuʈauraप्रे.क्रि.फुटाउनु; टुक्रा पार्नु; टुक्‍य्राउनु; स.क्रि. चिरा पार्नु; चर्काउनु; बेमेल गराउनु; अलग्‍ग पार्नु
फुटालइpʰuʈalʌiस.क्रि.फुटाल्नु; फोर्नु; दुई टुक्रा पार्नु
फुटालाpʰuʈalaस.क्रि.फुटाल्नु; फोर्नु; दुई टुक्रा पार्नु
फुटाल्राpʰuʈalraस.क्रि.फुटाल्नु; फोर्नु; दुई टुक्रा पार्नु
फुटेलpʰuʈelʌवि.फुटेको; टुक्रिएको; टुटेको; चिरिएको
फुट्राpʰuʈraअ.क्रि.फुट्नु; टुक्रा पर्नु; चर्कनु; खटिराबाट पीप निक्‍लनु; मिलेको वस्‍तु वा व्‍यक्ति छुट्टिनु; मेल नहुनु
फुट्लpʰuʈlʌवि.फुटेको; टुक्रिएको; टुटेको; चिरिएको
फुट्लकर्मpʰuʈlʌkʌrmʌना.फुटेकोकर्म; भाग्‍य हराएको अवस्‍था
फुट्लिपइसाpʰuʈlipʌisaना.फुटेकोपैसा; साह्रै थोरै द्रव्‍य; चुनदाम
फुत्‍कइpʰutkʌiअ.क्रि.फुत्‍कनु; एक ठाउँबाट उछिट्टिएर अर्का ठाउँमा पुग्‍नु; जोडिएकोबाट खुस्‍कनु; समातिएको व्‍यक्ति प्रहरीको आँखा छलेर उम्‍कनु
फुत्‍कराpʰutkʌraअ.क्रि.फुत्‍कनु; एक ठाउँबाट उछिट्टिएर अर्का ठाउँमा पुग्‍नु; जोडिएकोबाट खुस्‍कनु; समातिएको व्‍यक्ति प्रहरीको आँखा छलेर उम्‍कनु
फुत्‍काpʰutkaप्रे.क्रि.फुत्‍काउनु; फुत्‍कन लाउनु; उम्‍काउनु
फुत्‍काइpʰutkaiप्रे.क्रि.फुत्‍काउनु; फुत्‍कन लाउनु; उम्‍काउनु
फुत्‍काउराpʰutkauraप्रे.क्रि.फुत्‍काउनु; फुत्‍कन लाउनु; उम्‍काउनु
फुत्‍केइpʰutkeiअ.क्रि.फुत्‍किनु; फुत्‍कनु; फुत्‍कने होइनु; उम्‍किनु
फुत्‍केराpʰutkeraअ.क्रि.फुत्‍किनु; फुत्‍कनु; फुत्‍कने होइनु; उम्‍किनु
फुत्‍क्‍याpʰutkjaअ.क्रि.फुत्‍कनु/फुत्‍किनु; एक ठाउँबाट उछिट्टिएर अर्का ठाउँमा पुग्‍नु; जोडिएकोबाट खुस्‍कनु; समातिएको व्‍यक्ति प्रहरीको आँखा छलेर उम्‍कनु; फुत्‍कने होइनु; उम्‍किनु
फुरइpʰurʌiअ.क्रि.फुर्‌नु; नयाँ विचार आउनु; सम्‍झनु; शरीरका अङग फरफराउनु; सुकेको वस्‍तु तेलमा हाल्‍दा फर्र फुल्‍नु
फुराpʰuraअ.क्रि.फुर्‌नु; नयाँ विचार आउनु; सम्‍झनु; शरीरका अङ्ग फरफराउनु; सुकेको वस्‍तु तेलमा हाल्‍दा फर्र फुल्‍नु प्रे.क्रि. फुराउनु; फुर्ने पार्नु स.क्रि. घिउ तेलमा ज्‍वानु, मेथी पड्काउनु
फुराइpʰuraiप्रे.क्रि.फुराउनु; फुर्ने पार्नु स.क्रि. घिउ तेलमा ज्‍वानु, मेथी पड्काउनु
फुराउराpʰurauraप्रे.क्रि.फुराउनु; फुर्ने पार्नु स.क्रि. घिउ तेलमा ज्‍वानु, मेथी पड्काउनु
फुरेराpʰureraअ.क्रि.फुरिनु; मौकामा सुहाउँदो विचार निस्‍कनु; घिउ, तेलमा मसला फुलिनु
फुर्‌फुराpʰurpʰuraअ.क्रि.फुरफुराउनु; फुरफुर हुनु वा गर्नु
फुर्‌फुराइpʰurpʰuraiअ.क्रि.फुरफुराउनु; फुरफुर हुनु वा गर्नु