Majhi - Nepaliफुर्‌फुराउराpʰurpʰurauraअ.क्रि.फुरफुराउनु; फुरफुर हुनु वा गर्नु
फुर्‌फुरेराpʰurpʰureraअ.क्रि.फुरफुरिनु; फुरफुर होइनु; फुर्किनु
फुर्‌फुर्‍याpʰurpʰurjaप्रे.क्रि.फुरफुर्‍याउनु; फुरफुरिने पार्नु; फुर्क्‍याउनु
फुर्‌फुर्‍याइpʰurpʰurjaiप्रे.क्रि.फुरफुर्‍याउनु; फुरफुरिने पार्नु; फुर्क्‍याउनु
फुर्‌फुर्‍याउराpʰurpʰurjauraप्रे.क्रि.फुरफुर्‍याउनु; फुरफुरिने पार्नु; फुर्क्‍याउनु
फुर्‌फुर्रेइpʰurpʰurreiअ.क्रि.फुरफुरिनु; फुरफुर होइनु; फुर्किनु
फुर्‌फुर्र्‍याpʰurpʰurrjaअ.क्रि.फुरफुरिनु; फुरफुर होइनु; फुर्किनु
फुर्‌राpʰurraअ.क्रि.फुर्‌नु; नयाँ विचार आउनु; सम्‍झनु; शरीरका अङ्ग फरफराउनु; सुकेको वस्‍तु तेलमा हाल्‍दा फर्र फुल्‍नु
फुर्कइpʰurkʌiअ.क्रि.फुर्कनु; मख्‍ख पर्नु; फुरुक्‍क हुनु; घमन्‍डले फुल्‍नु
फुर्कराpʰurkʌraअ.क्रि.फुर्कनु; मख्‍ख पर्नु; फुरुक्‍क हुनु; घमन्‍डले फुल्‍नु
फुर्काइpʰurkaiप्रे.क्रि.फुर्काउनु; फुर्कनु लाउनु; फुर्कने पार्नु
फुर्काउराpʰurkauraप्रे.क्रि.फुर्काउनु; फुर्कनु लाउनु; फुर्कने पार्नु
फुर्केइpʰurkeiअ.क्रि.फुर्किनु; फुरुक्‍क पारिनु; फुर्कने होइनु
फुर्केराpʰurkeraअ.क्रि.फुर्किनु; फुरुक्‍क पारिनु; फुर्कने होइनु
फुर्क्‍याइpʰurkjaiप्रे.क्रि.फुर्क्‍याउनु; फुर्किने पार्नु; फुर्किन लाउनु
फुर्क्‍याउराpʰurkjauraप्रे.क्रि.फुर्क्‍याउनु; फुर्किने पार्नु; फुर्किन लाउनु
फुर्रेइpʰurreiअ.क्रि.फुरिनु; मौकामा सुहाउँदो विचार निस्‍कनु; घिउ, तेलमा मसला फुलिनु
फुर्र्‍याpʰurrjaअ.क्रि.फुरिनु; मौकामा सुहाउँदो विचार निस्‍कनु; घिउ, तेलमा मसला फुलिनु
फुलइpʰulʌiअ.क्रि.फुल्नु; कोपिला फक्रनु; रोटी भुक्‍क हुनु; सुन्‍निनु; गमक्‍क पर्नु
फुला1pʰulaअ.क्रि.फुल्नु; कोपिला फक्रनु; रोटी भुक्‍क हुनु; सुन्‍निनु; गमक्‍क पर्नु प्रे.क्रि. फुलाउनु; फुल्‍ने पार्नु; फुल्‍न लाउनु
फुला2pʰulaना.तेल पेल्‍नको लागि कुटेर धुलोपारेको तिल, तोरीको पिठो
फुलाइpʰulaiप्रे.क्रि.फुलाउनु; फुल्‍ने पार्नु; फुल्‍न लाउनु
फुलाउराpʰulauraप्रे.क्रि.फुलाउनु; फुल्‍ने पार्नु; फुल्‍न लाउनु
फुल्‍याpʰuljaस.क्रि.फुल्‍याउनु; सान्‍तोना दिनु; रोएकोलाइ सान्‍त गराउनु; फकाउनु
फुल्‍याइpʰuljaiस.क्रि.फुल्‍याउनु; सान्‍तोना दिनु; रोएकोलाइ सान्‍त गराउनु; फकाउनु