Majhi - Nepaliफुस्‍सेइpʰusseiअ.क्रि.फुस्‍सिनु; हात लागी शून्‍य हुनु; फुस्‍सामा पर्नु
फुस्‍सेराpʰusseraअ.क्रि.फुस्‍सिनु; हात लागी शून्‍य हुनु; फुस्‍सामा पर्नु
फुस्‍स्‍याpʰussjaप्रे.क्रि.फुस्‍स्‍याउनु; फुस्‍स्‍ाा पार्नु; फुस्‍सिन लाउनु अ.क्रि. फुस्‍सिनु; हात लागी शून्‍य हुनु; फुस्‍सामा पर्नु
फुस्‍स्‍याइpʰussjaiप्रे.क्रि.फुस्‍स्‍याउनु; फुस्‍स्‍ाा पार्नु; फुस्‍सिन लाउनु
फुस्‍स्‍याउराpʰussjauraप्रे.क्रि.फुस्‍स्‍याउनु; फुस्‍स्‍ाा पार्नु; फुस्‍सिन लाउनु
फेटइpʰeʈʌiस.क्रि.फेट्नु; तरल पदार्थमा बिलाउने पदार्थ हालेर घोल्‍नु; तासका पत्तीहरू तलमाथि पर्ने गरी फिट्नु
फेटाpʰeʈaस.क्रि.फेट्नु; तरल पदार्थमा बिलाउने पदार्थ हालेर घोल्‍नु; तासका पत्तीहरू तलमाथि पर्ने गरी फिट्नु
फेट्राpʰeʈraस.क्रि.फेट्नु; फेट्नु; तरल पदार्थमा बिलाउने पदार्थ हालेर घोल्‍नु; तासका पत्तीहरू तलमाथि पर्ने गरी फिट्नु
फेतर्सोpʰetʌrsoना.चैतेचरो; राती चईत् चईत् गरेर कराउँदै उड्ने चरो
फेदाpʰedaना.फेद; रुखको हाँगादेखि तलको भाग; मुलाको साग पलाउने पट्टिको भाग
फेदेकpʰedekʌना.फेद; रुखको हाँगादेखि तलको भाग; मुलाको साग पलाउने पट्टिको भाग
फेन्‍द्राकpʰendrakʌना.फेद; रुखको हाँगादेखि तलको भाग; मुलाको साग पलाउने पट्टिको भाग
फेरइpʰerʌiस.क्रि.फेर्‌नु; साट्नु; परिवर्तन गर्नु; उल्‍टाउनु; बदला लिनु; दिशा पिसाब त्‍याग गर्नु
फेरा1pʰeraस.क्रि.फेर्‌नु; साट्नु; परिवर्तन गर्नु; उल्‍टाउनु; बदला लिनु; दिशा पिसाब त्‍याग गर्नु प्रे.क्रि. फेराउनु; फेर्नु लाउनु
फेरा2pʰeraक्रि.वि.पटक; चोटी; पल्‍ट; बाजी; फेर
फेराइpʰeraiप्रे.क्रि.फेराउनु; फेर्नु लाउनु
फेराउराpʰerauraप्रे.क्रि.फेराउनु; फेर्नु लाउनु
फेरेराpʰereraक.क्रि.फेरिनु; फेर्ने काम गरिनु; बदलिनु अ.क्रि. मोटाउँदै जानु; बलियो हुनु
फेर्‌राpʰerraस.क्रि.फेर्‌नु; साट्नु; परिवर्तन गर्नु; उल्‍टाउनु; बदला लिनु; दिशा पिसाब त्‍याग गर्नु
फेर्रेइpʰerreiक.क्रि.फेरिनु; फेर्ने काम गरिनु; बदलिनु अ.क्रि. मोटाउँदै जानु; बलियो हुनु
फेर्र्‍याpʰerrjaक.क्रि.फेरिनु; फेर्ने काम गरिनु; बदलिनु अ.क्रि. मोटाउँदै जानु; बलियो हुनु
फेलइpʰelʌiस.क्रि.लगाउनु; शरीरमा वस्‍त्र पहिरनु; गहना लाउनु
फेलाpʰelaस.क्रि.लगाउनु; शरीरमा वस्‍त्र पहिरनु; गहना लाउनु
फेल्राpʰelraस.क्रि.लगाउनु; शरीरमा वस्‍त्र पहिरनु; गहना लाउनु
फोकोन्‍डाेpʰokonɖaeना.फुकुण्‍डो; शरीरमा निस्‍केको मांसपिण्‍ड वा पानीभरिएको फोको