Majhi - Nepaliभजा2bʰʌdzaस.क्रि.भज्नु; देवताको नामकीर्तन गर्नु; भजन गर्नु
भजाइbʰʌdzaiस.क्रि./प्रे.क्रि. भजाउनु; मुद्रा साट्नु; एक देशको मुद्रासँग अर्को देशको मुद्रा साट्नु; भज्‍न लाउनु
भजाउराbʰʌdzauraस.क्रि./प्रे.क्रि. भजाउनु; मुद्रा साट्नु; एक देशको मुद्रासँग अर्को देशको मुद्रा साट्नु; भज्‍न लाउनु
भजेराbʰʌdzeraअ.क्रि.भजिनु; भज्‍ने काम हुनु क.क्रि. भजन गरिनु
भज्‍जाbʰʌddzaना.भतिजो; दाजुको छोरो भदै; दाजुको छोरो
भज्‍जिbʰʌddziना.भतिजी/भदैनी; दाजुकी छोरी
भज्‍जेइbʰʌddzeiअ.क्रि.भजिनु; भज्‍ने काम हुनु क.क्रि. भजन गरिनु
भज्‍जेकbʰʌddzekʌना.दाजुको छोरी; भतिजी
भज्‍जेक्‍निbʰʌddzekniना.दाजुको छोरी; भतिजी
भज्‍ज्‍याbʰʌddzjaअ.क्रि.भजिनु; भज्‍ने काम हुनु क.क्रि. भजन गरिनु
भज्रा1bʰʌdzraस.क्रि.भज्नु; देवताको नामकीर्तन गर्नु; भजन गर्नु
भज्रा2bʰʌdzraअ.क्रि.भज्नु; मुद्रा साटिएर चानचुन प्राप्‍त हुनु; एक मुद्रासँग अर्को थरी सटही हुनु
भटारइbʰʌʈarʌiस.क्रि.भटार्‌नु; भिजाएको पीठो, चामल थोरै धिउ तेलमा भुट्नु
भटाराbʰʌʈaraस.क्रि.भटार्‌नु; भिजाएको पीठो, चामल थोरै धिउ तेलमा भुट्नु
भटारेराbʰʌʈareraक.क्रि.भटारिनु; भिजाएको चामल आदि घिउमा भुटिनु अ.क्रि. निद्राको कमीले आँखा पोल्‍नु
भटार्‌राbʰʌʈarraस.क्रि.भटार्‌नु; भिजाएको पीठो, चामल थोरै धिउ तेलमा भुट्नु
भटार्रेइbʰʌʈarreiक.क्रि.भटारिनु; भिजाएको चामल आदि घिउमा भुटिनु अ.क्रि. निद्राको कमीले आँखा पोल्‍नु
भटार्र्‍याbʰʌʈarrjaक.क्रि.भटारिनु; भिजाएको चामल आदि घिउमा भुटिनु अ.क्रि. निद्राको कमीले आँखा पोल्‍नु ँ।
भट्ट्या1bʰʌʈʈjaस.क्रि.भट्ट्याउनु; द्यौसी खेल्‍दा पहिलो वाक्‍य दोहोर्‍याउनु; सामुहिक रूपमा फलाक्‍नु
भट्ट्या2bʰʌʈʈjaस.क्रि.भट्ट्याउनु; छानामा हालेका डाँडालाई भाटा हालेर डोरीले कस्‍नु; भाटा हालेर डाँडाहरू बाँध्‍नु
भट्ट्याइ1bʰʌʈʈjaiस.क्रि.भट्ट्याउनु; द्यौसी खेल्‍दा पहिलो वाक्‍य दोहोर्‍याउनु; सामुहिक रूपमा फलाक्‍नु
भट्ट्याइ2bʰʌʈʈjaiस.क्रि.भट्ट्याउनु; छानामा हालेका डाँडालाई भाटा हालेर डोरीले कस्‍नु; भाटा हालेर डाँडाहरू बाँध्‍नु
भट्ट्याइनार्‌bʰʌʈʈjainarना.भट्ट्ययाउने; द्यौसीमा पहिलो चरणभन्‍ने व्‍यक्ति; भट्ट्याउने काम गर्ने
भट्ट्याउरा1bʰʌʈʈjauraस.क्रि.भट्ट्याउनु; द्यौसी खेल्‍दा पहिलो वाक्‍य दोहोर्‍याउनु; सामुहिक रूपमा फलाक्‍नु
भट्ट्याउरा2bʰʌʈʈjauraस.क्रि.भट्ट्याउनु; छानामा हालेका डाँडालाई भाटा हालेर डोरीले कस्‍नु; भाटा हालेर डाँडाहरू बाँध्‍नु