Majhi - Nepaliभल्‍काbʰʌlkaस.क्रि.भल्‍काउनु; भल्‍को निकाल्‍नु; उमाल्‍नु
भल्‍काइbʰʌlkaiस.क्रि.भल्‍काउनु; भल्‍को निकाल्‍नु; उमाल्‍नु
भल्‍काउराbʰʌlkauraस.क्रि.भल्‍काउनु; भल्‍को निकाल्‍नु; उमाल्‍नु
भल्‍क्‍याbʰʌlkjaअ.क्रि.भल्‍कनु; पानी, दुध तरल वस्‍तु तातेर भुल्‍को उठ्नु
भल्राbʰʌlraस.क्रि.भल्नु; खोपी, गुच्‍चा खेलमा बच्‍ने काम गर्नु; खोपीमा हाल्‍नु
भसाउराbʰʌsauraस.क्रि.भसाउनु; गाड्नु; गहिरो पार्नु; उक्‍सन नसक्‍ने बनाउनु
भसुरेकbʰʌsurekʌना.जेठाजु; लोग्‍नेको दाजुबुधमयाँर भसुरेक मास्‍टर आछ ।बुधमायाको जेठाजु मास्‍टर छ ।
भस्‍कइbʰʌskʌiअ.क्रि.भस्‍कनु; फस्‍को वा फुको जमिन भासिनु
भस्‍कराbʰʌskʌraअ.क्रि.भस्‍कनु; फस्‍को वा फुको जमिन भासिनु
भस्‍काbʰʌskaस.क्रि.भस्‍काउनु; फस्‍को जमिन थिचेर गहिर्‍याउनु; भसाउनु; खूब खन्‍नु; भास्‍नु; धेरै काम गर्नु
भस्‍काइbʰʌskaiस.क्रि.भस्‍काउनु; फस्‍को जमिन थिचेर गहिर्‍याउनु; भसाउनु; खूब खन्‍नु; भास्‍नु; धेरै काम गर्नु
भस्‍काउराbʰʌskauraस.क्रि.भस्‍काउनु; फस्‍को जमिन थिचेर गहिर्‍याउनु; भसाउनु; खूब खन्‍नु; भास्‍नु; धेरै काम गर्नु
भस्‍केइbʰʌskeiअ.क्रि.भस्‍किनु; भस्‍कनु
भस्‍केराbʰʌskeraअ.क्रि.भस्‍किनु; भस्‍कनु
भस्‍क्‍याbʰʌskjaअ.क्रि.भस्‍कनु/भस्‍किनु; फस्‍को वा फुको जमिन भासिनु
भस्‍यारbʰʌsjarʌअ.क्रि.भर्सिनु; भर्सेलीका रापमा पिल्‍सनु; मधुरो तापमा पाक्‍नु स.क्रि. भर्स्‍याउनु; भर्रेली वा भुङ्ग्रोमा राखरे राम्रोसित पाक्‍न दिनु; पाकेको भात आदि केही बेर ओथाउनु
भाउजइbʰaudzʌiना.भाउजु; दाजुको श्रीमती
भाउजाbʰaudzaना.भाउजु; दाजुको श्रीमती
भाउँटेइbʰaũʈeiअ.क्रि.भाउँटिनु; भाउँटो आइलाग्‍नु; आपत्ति खनिनु; झन्‍झट थपिनु
भाउँटेराbʰaũʈeraअ.क्रि.भाउँटिनु; भाउँटो आइलाग्‍नु; आपत्ति खनिनु; झन्‍झट थपिनु
भाउँट्याbʰaũʈjaअ.क्रि.भाउँटिनु; भाउँटो आइलाग्‍नु; आपत्ति खनिनु; झन्‍झट थपिनु
भाकइbʰakʌiस.क्रि.भाक्नु; भाकल गर्नु; शपथग्रहण गर्नु
भाकाbʰakaप्रे.क्रि.भकाउनु; कसम खान लाउनु; शपथ गराउनु स.क्रि. भाक्नु; भाकल गर्नु; शपथ ग्रहण गर्नु
भाकाइbʰakaiप्रे.क्रि.भकाउनु; कसम खान लाउनु; शपथ गराउनु ना. भकाई; भाक्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
भाकाउरोbʰakauroना.गोलो; कमिला, ब्‍याँगे, अरिङ्गालको घर; गोला