Majhi - Nepaliभिज्राbʰidzraअ.क्रि.भिज्नु/रुझ्नु निथ्रुक्‍क हुनु; रुझ्नु; पानीमा परेर अन्‍न ढाडिनु; कुनै काममा तल्‍लिन भएर लाग्‍नु; कुनै विषयमा पोख्‍त हुनु रुझ्नु; परेको पानीले निथ्रुक्‍क हुनु; भिज्‍नु
भिडइbʰiɖʌiअ.क्रि.भिड्नु; लडन्‍त हुन थाल्‍नु; जोडिनु; रुजु गरिनु; दाँजिनु; जिम्‍मा लाग्‍नु स.क्रि. सामना गर्नु; जुध्‍नु
भिडाbʰiɖaअ.क्रि.भिड्नु; लडन्‍त हुन थाल्‍नु; जोडिनु; रुजु गरिनु; दाँजिनु; जिम्‍मा लाग्‍नु स.क्रि. सामना गर्नु; जुध्‍नु स.क्रि. भिडाउनु; दाँज्‍नु प्रे.क्रि. भिडन्‍त गराउनु; जबरजस्‍ती जिम्‍मा लगाउनु; मुठभेड गराउनु
भिडाइbʰiɖaiस.क्रि.भिडाउनु; दाँज्‍नु प्रे.क्रि. भिडन्‍त गराउनु; जबरजस्‍ती जिम्‍मा लगाउनु; मुठभेड गराउनु
भिडाउराbʰiɖauraस.क्रि.भिडाउनु; दाँज्‍नु प्रे.क्रि. भिडन्‍त गराउनु; जबरजस्‍ती जिम्‍मा लगाउनु; मुठभेड गराउनु
भिड्राbʰiɖraअ.क्रि.भिड्नु; लडन्‍त हुन थाल्‍नु; जोडिनु; रुजु गरिनु; दाँजिनु; जिम्‍मा लाग्‍नु स.क्रि. सामना गर्नु; जुध्‍नु
भित्रेइbʰitreiअ.क्रि.भित्रिनु; भित्र जानु; पस्‍नु; सीमा, नियमका घेरामा पर्नु
भित्रेराbʰitreraअ.क्रि.भित्रिनु; भित्र जानु; पस्‍नु; सीमा, नियमका घेरामा पर्नु
भित्र्‍याbʰitrja1अ.क्रि.भित्रिनु; भित्र जानु; सीमा, नियमका घेरामा पर्नु 2स.क्रि./प्रे.क्रि. भित्र्याउनु; भित्र हुल्‍नु; थन्‍क्‍याउनु
भित्र्‍याइbʰitrjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. भित्र्याउनु; भित्र हुल्‍नु; थन्‍क्‍याउनु
भित्र्‍याउराbʰitrjauraस.क्रि./प्रे.क्रि.भित्र्याउनु; भित्र हुल्‍नु; थन्क्याउनु
भिन्‍दे/भिन्‍नेbʰinde/bʰinneक्रि.वि.बेग्‍लै; सँगै नरहने; अलग्‍गै; छुट्टैे; भिन्‍नै
भिन्‍देभिन्‍देbʰindebʰindeक्रि.वि.बेग्‍लाबेग्‍लै; सँगै नरहने गरी; अलग्‍गै; छुट्टै; भिन्‍नै
भिरइbʰirʌiस.क्रि.भिर्‌नु; खुकुरी, तरवार, बन्‍दुक शरीरमा धारण गर्नु; सिउरिनु; कुनै काम अनिच्‍छापूर्वक स्‍वीकारनु
भिराbʰiraस.क्रि.भिर्‌नु; खुकुरी, तरवार, बन्‍दुक शरीरमा धारण गर्नु; सिउरिनु; कुनै काम अनिच्‍छापूर्वक स्‍वीकारनु प्रे.क्रि. भिराउनु; मन नपरेको काम कुरो कसैको जिम्‍मा लाउनु; भिर्नु लाउनु
भिराइbʰiraiप्रे.क्रि.भिराउनु; मन नपरेको काम कुरो कसैको जिम्‍मा लाउनु; भिर्नु लाउनु
भिराउराbʰirauraप्रे.क्रि.भिराउनु; मन नपरेको काम कुरो कसैको जिम्‍मा लाउनु; भिर्नु लाउनु
भिरेराbʰireraक.क्रि.भिरिनु; अनिच्‍छाले कुनै वस्‍तु जिम्‍मा लाइनु; खुकुरी, तरवार धारण गरिनु
भिर्‌खोद्रिbʰirkʰodriना.भीरमाहुरी; रुखको टोड्का वा भिर, पहरामा बस्‍ने मौरि
भिर्‌बादुलिbʰirbaduliना.भिरगौंथली; भिरमा बस्‍ने गौंथली
भिर्‌राbʰirraस.क्रि.भिर्‌नु; खुकुरी, तरवार, बन्‍दुक धारण गर्नु; सिउरिनु; कुनै काम अनिच्‍छापूर्वक स्‍वीकारनु
भिर्रेइbʰirreiक.क्रि.भिरिनु; अनिच्‍छाले कुनै वस्‍तु जिम्‍मा लाइनु; खुकुरी, तरवार धारण गरिनु
भिर्र्‍याbʰirrjaक.क्रि.भिरिनु; अनिच्‍छाले कुनै वस्‍तु जिम्‍मा लाइनु; खुकुरी, तरवार धारण गरिनु
भुइँकठर्‌bʰuĩkʌʈʰʌrना.भुइँकटहर; अनारस
भुइँचालbʰuĩtsalʌना.भइँचालो; भैचालो; भूकम्‍प