Majhi - Nepaliमान्‍लिकmanlikʌवि.माहिँली; दिदीबहिनीहरूमा जन्‍मको क्रमले दोस्री
मान्‍ल्‍याइmanljaiवि.माइलो/माहिलो; दाजुभाइहरूमा जन्‍मका क्रमले दोस्रो; माहिलीको लोग्‍ने; दोस्रो स्‍तर वा श्रेणीको
मान्‍सुनिmansuniना.मानिसको स्‍त्रीलिङ्ग
मामाससुरेमmamasʌsuremʌना.मामाससुरा; श्रीमतीको मामा
मामिmamiना.माईजू; मामाकी श्रीमती
मारइmarʌiप्रे.क्रि.मराउनु; मर्न वा मार्न लाउनु स.क्रि. मार्नु; हत्‍या गर्नु
मारा1maraप्रे.क्रि.मराउनु; मर्न वा मार्न लाउनु स.क्रि. मार्नु; हत्‍या गर्नु
मारा2maraस.क्रि.हान्‍नु; जनावरले सिङ्ले हिर्काउनु
माराइmaraiस.क्रि.हान्‍नु; जनावरले सिङ्ले हिर्काउनु
मारेराmareraक.क्रि.मारिनु; मार्ने काम गरिनु
मार्‌रा1marraस.क्रि.मार्नु; हत्‍या गर्नु।
मार्‌रा2marraस.क्रि.हान्‍नु; जनावरले सिङ्ले हिर्काउनु
मार्रेइmarreiक.क्रि.मारिनु; मार्ने काम गरिनु
मार्र्‍याmarrjaक.क्रि.मारिनु; मार्ने काम गरिनु
मालामेmalameना.मलामी; मुर्दाको सद्गतिका लागि साथ जाने ब्‍यक्ति
मालेपाथर्‌malepatʰʌrना.दर्सिनढुङ्गो; सेतो रङ्को आगो पार्न प्रयाग हुने ढुङ्गो
मासइ1masʌiना.सानीमा; सानीआमा, आमाकी बहिनी
मासइ2masʌiस.क्रि.मास्नु; खर्च गर्नु, ठूलो माल बिगारी सानो बनाउनु; निर्मुल पार्नु
मासाmasaप्रे.क्रि.मसाउनु; मास्‍नु लाउनु; खर्च गराउनु स.क्रि. मास्नु; खर्च गर्नु, ठूलो माल बिगारी सानो बनाउनु; निर्मुल पार्नु
मासाइmasaiप्रे.क्रि.मसाउनु; मास्‍नु लाउनु; खर्च गराउनु ना. मसाइ; मास्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
मासेराmaseraअ.क्रि.मासिनु; खर्च हुनु, सकिनु; नष्‍ट हुनु; घट्नु; जातिच्‍यूत हुनु क.क्रि. खर्च गरिनु नासिनु
मास्राmasraस.क्रि.मास्नु; खर्च गर्नु, ठूलो माल बिगारी सानो बनाउनु; निर्मुल पार्नु
मास्‍सेइmasseiअ.क्रि.मासिनु; खर्च हुनु, सकिनु; नष्‍ट हुनु; घट्नु; जातिच्‍यूत हुनु क.क्रि. खर्च गरिनु नासिनु
मास्‍स्‍याmassjaअ.क्रि.मासिनु; खर्च हुनु, सकिनु; नष्‍ट हुनु; घट्नु; जातिच्‍यूत हुनु क.क्रि. खर्च गरिनु नासिनु
माहा“लmaha“lʌवि.राम्रो; देख्‍ता मन पर्ने; सुन्‍दर; गुण, हितका दृष्‍टिले असल