Majhi - Nepaliलोभ्‍याइlobʰjaiप्रे.क्रि.लोभ्‍याउनु; कसैलाई लोभमा पार्नु; आशक्‍त पार्नु
लोभ्‍याउराlobʰjauraप्रे.क्रि.लोभ्‍याउनु; कसैलाई लोभमा पार्नु; आशक्‍त पार्नु
लोलाlolaअ.क्रि.लोलाउनु; निदाएझैँ भई लट्ठिनु; अलिअलि निदाउन लाग्‍नु; झकाउनु
लोलाइlolaiअ.क्रि.लोलाउनु; निदाएझैँ भई लट्ठिनु; अलिअलि निदाउन लाग्‍नु; झकाउनु
लोलाउराlolauraअ.क्रि.लोलाउनु; निदाएझैँ भई लट्ठिनु; अलिअलि निदाउन लाग्‍नु; झकाउनु
लोलेराloleraअ.क्रि.लोलिनु; तन्‍द्राग्रस्‍त हुनु; लोलाउनु
लोल्‍लेइlolleiअ.क्रि.लोलिनु; तन्‍द्राग्रस्‍त हुनु; लोलाउनु
लोल्‍ल्‍याlolljaअ.क्रि.लोलिनु; तन्‍द्राग्रस्‍त हुनु; लोलाउनु
लोसेराloseraअ.क्रि.लोसिनु; लोसे हुनु; जुम्‍सो बन्‍नु
लोस्‍याइlosjaiप्रे.क्रि.लोस्‍याउनु; लोसिने पार्नु; लोसो तुल्‍याउनु
लोस्‍याउराlosjauraप्रे.क्रि.लोस्‍याउनु; लोसिने पार्नु; लोसो तुल्‍याउनु
लोस्‍सेइlosseiअ.क्रि.लोसिनु; लोसे हुनु; जुम्‍सो बन्‍नु
लोस्‍स्‍याlossjaअ.क्रि.लोसिनु; लोसे हुनु; जुम्‍सो बन्‍नु प्रे.क्रि. लोस्‍याउनु; लोसिने पार्नु; लोसो तुल्‍याउनु
लोहोरिlohoriना.सेतोमा कालो रङ मिस्‍सिएको सानोखालको माछाको एक प्रकार
लोहोरिकुसुवार्‌ माझीना.माझी जातिको विभिन्‍न उपथर मध्‍ये एक
ल्‍याljaस.क्रि.लिनु; प्राप्‍त गर्नु; धारण गर्नु; समात्‍नु; स्‍वीकार गर्नु; आक्रमण गरेर जित्‍नु