Majhi - Nepaliलतारेराlʌtareraक.क्रि.लतारिनु; लतार्ने काम गरिनु; घिसारिनु
लतार्‌राlʌtarraस.क्रि.लतार्‌नु; भुइँमा घस्रने गरी तान्‍नु; घिस्‍स्‍याउनु; पछार्नु; घिउतेलमा साग पकाउनु; धेरै खानु
लतार्‍यारlʌtarjarʌक.क्रि.लतारिनु; लतार्ने काम गरिनु; घिसारिनु
लतार्रेइlʌtarreiक.क्रि.लतारिनु; लतार्ने काम गरिनु; घिसारिनु
लत्‍कइlʌtkʌiअ.क्रि.लत्‍कनु; लेदो वा गिलो वस्‍तु चुहुनु
लत्‍कराlʌtkʌraअ.क्रि.लत्‍कनु; लेदो वा गिलो वस्‍तु चुहुनु
लत्‍काlʌtkaस.क्रि./प्रे.क्रि. लत्‍काउनु; मलत्‍याग गर्नु; लत्‍कन लाउनु; चुहाउनु
लत्‍काइlʌtkaiस.क्रि./प्रे.क्रि. लत्‍काउनु; मलत्‍याग गर्नु; लत्‍कन लाउनु; चुहाउनु
लत्‍काउराlʌtkauraस.क्रि./प्रे.क्रि. लत्‍काउनु; मलत्‍याग गर्नु; लत्‍कन लाउनु; चुहाउनु
लत्‍केइlʌtkeiअ.क्रि.लत्‍किनु; चुहिनु; लत्‍कनु
लत्‍केराlʌtkeraअ.क्रि.लत्‍किनु; चुहिनु; लत्‍कनु
लत्‍क्‍याlʌtkjaअ.क्रि.लत्‍कनु; लेदो वा गिलो वस्‍तु चुहुनु लत्‍किनु; चुहिनु; लत्‍कनु
लत्त्‍याlʌttjaस.क्रि./प्रे.क्रि. लत्याउनु; लातले हिर्काउनु; हार खुवाउनु
लत्त्‍याइlʌttjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. लत्याउनु; लातले हिर्काउनु; हार खुवाउनु
लत्त्‍याउराlʌttjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. लत्याउनु; लातले हिर्काउनु; हार खुवाउनु
लत्पतेराlʌtpʌteraअ.क्रि.लतपतिनु; लतपत भई पोतिनु; लिपिनु
लत्पत्‍तेइlʌtpʌtteiअ.क्रि.लतपतिनु; लतपत भई पोतिनु; लिपिनु
लत्पत्‍त्‍याlʌtpʌttjaअ.क्रि.लतपतिनु; लतपत भई पोतिनु; लिपिनु
लत्पत्‍याlʌtpʌtjaप्रे.क्रि.लतपत्‍याउनु; लतपतिने पार्नु
लत्पत्‍याइlʌtpʌtjaiप्रे.क्रि.लतपत्‍याउनु; लतपतिने पार्नु
लत्पत्‍याउराlʌtpʌtjauraप्रे.क्रि.लतपत्‍याउनु; लतपतिने पार्नु
लत्रइlʌtrʌiअ.क्रि.लत्रनु; लहरोझैँ पसारिनु; शरणमा पर्नु; नम्र हुनु; लाचार हुनु
लत्रराlʌtrʌraअ.क्रि.लत्रनु; लहरोझैँ पसारिनु; शरणमा पर्नु; नम्र हुनु; लाचार हुनु
लत्राlʌtraस.क्रि.लत्राउनु; लाचार गराउनु; झुकाउनु; लतार्नु
लत्राइlʌtraiस.क्रि.लत्राउनु; लाचार गराउनु; झुकाउनु; लतार्नु