Majhi - Nepaliलत्राउराlʌtrauraस.क्रि.लत्राउनु; लाचार गराउनु; झुकाउनु; लतार्नु
लत्रेइ1lʌtreiअ.क्रि.लुत्रिनु; लुत्रुक्‍क पारिनु
लत्रेइ2lʌtreiअ.क्रि.लत्रिनु; लत्रनु; झुक्‍ने काम हुनु
लत्रेराlʌtreraअ.क्रि.लत्रिनु; लत्रनु; झुक्‍ने काम हुनु
लत्र्‍याlʌtrjaअ.क्रि.लत्रनु/लत्रिनु; लहरोझैँ पसारिनु; शरणमा पर्नु; नम्र हुनु; झुक्‍ने काम हुनु स.क्रि. लत्त्याउनु; लत्राउनु
लत्र्‍याइlʌtrjaiस.क्रि. लत्त्याउनु; लत्राउनु
लत्र्‍याउराlʌtrjauraस.क्रि.लत्त्याउनु; लत्राउनु
लदाlʌdaस.क्रि./प्रे.क्रि. लदाउनु; काममा जोत्‍नु; गह्रौं भारी बोकाउनु
लदाइlʌdaiस.क्रि./प्रे.क्रि. लदाउनु; काममा जोत्‍नु; गह्रौं भारी बोकाउनु
लदाउराlʌdauraस.क्रि./प्रे.क्रि. लदाउनु; काममा जोत्‍नु; गह्रौं भारी बोकाउनु
लदिlʌdiना.नदी/कोसी; निश्‍चित स्‍थानमा बग्‍दै समुद्रमा मिसिने जलप्रवाह; ठूलो खोलो
लदिपुजाlʌdipudzaना.कोसीपूजा; फाल्‍गुण महिनाको तेश्रो मंगलवार गरिने माझीजातिको सामुहिक पूजा; राष्‍ट्रिय चाड, पर्व
लदेराlʌderaअ.क्रि.लदिनु; काममा जोत्तिनु; तालिममा रगडिनु; गह्रौं भारी बोकिनु
लद्देइlʌddeiअ.क्रि.लदिनु; काममा खुब जोत्तिनु; तालिममा रगडिनु; गह्रौं भारी बोकिनु
लद्द्याlʌddjaअ.क्रि.लदिनु; काममा जोत्तिनु; तालिममा रगडिनु; गह्रौं भारी बोकिनु
लधारइlʌdʰarʌiस.क्रि.लधार्‌नु; लगार्नु; लखेट्नु
लधाराlʌdʰaraस.क्रि.लधार्‌नु; लगार्नु; लखेट्नु
लन्‍ठेइlʌnʈʰeiअ.क्रि.लन्‍ठिनु; काममा नलागी त्‍यसै थन्‍किरहनु; काम नगरी हल्‍लिरहनु; अलपत्र हुनु
लन्‍ठेराlʌnʈʰeraअ.क्रि.लन्‍ठिनु; काममा नलागी त्‍यसै थन्‍किरहनु; काम नगरी हल्‍लिरहनु; अलपत्र हुनु
लन्‍ठ्याlʌnʈʰjaअ.क्रि.लन्‍ठिनु; काममा नलागी त्‍यसै थन्‍किरहनु; काम नगरी हल्‍लिरहनु; अलपत्र हुनु प्रे.क्रि. लन्‍ठ्याउनु; लन्‍ठिने पार्नु
लन्‍ठ्याइlʌnʈʰjaiप्रे.क्रि.लन्‍ठ्याउनु; लन्‍ठिने पार्नु
लन्‍ठ्याउराlʌnʈʰjauraप्रे.क्रि.लन्‍ठ्याउनु; लन्‍ठिने पार्नु
लपेटइlʌpeʈʌiस.क्रि.लपेट्नु; गुटुमुटु पार्नु; बेर्नु; फेरो मार्नु; दुई हातले बेर्नु
लपेटाlʌpeʈaस.क्रि.लपेट्नु; गुटुमुटु पार्नु; बेर्नु; फेरो मार्नु; दुई हातले बेर्नु प्रे.क्रि. लपेटाउनु; लपेट्न लाउनु
लपेटाइlʌpeʈaiप्रे.क्रि.लपेटाउनु; लपेट्न लाउनु