Majhi - Nepaliलर्‌बराउराlʌrbʌrauraअ.क्रि.लरबराउनु; बिनाकाम हिँडडुल गर्नु; बोली लटपटिनु; कमजोरीले गोडा काम्‍नु
लर्‌बरेराlʌrbʌreraअ.क्रि.लरबरिनु; लर्‍याङबर्‍याङ गर्नु; लटपटिनु; लरबराउनु
लर्‌बर्‍याlʌrbʌrjaप्रे.क्रि.लरबर्‍याउनु; गोलमाल गर्नु; अलमल्‍याउनु; लटपट्याउनु; गोडा धरमर पार्नु
लर्‌बर्‍याइlʌrbʌrjaiप्रे.क्रि.लरबर्‍याउनु; गोलमाल गर्नु; अलमल्‍याउनु; लटपट्याउनु; गोडा धरमर पार्नु
लर्‌बर्‍याउराlʌrbʌrjauraप्रे.क्रि.लरबर्‍याउनु; गोलमाल गर्नु; अलमल्‍याउनु; लटपट्याउनु; गोडा धरमर पार्नु
लर्‌बर्रेइlʌrbʌrreiअ.क्रि.लरबरिनु; लर्‍याङबर्‍याङ गर्नु; लटपटिनु; लरबराउनु
लर्‌बर्र्‍याlʌrbʌrrjaअ.क्रि.लरबरिनु; लर्‍याङबर्‍याङ गर्नु; लटपटिनु; लरबराउनु
लर्कइlʌrkʌiअ.क्रि.लर्कनु; लट्कनु; झोलिनु; झुन्‍डिनु; लटकलटक हल्‍लनु; सर्कनु
लर्कराlʌrkʌraअ.क्रि.लर्कनु; लट्कनु; झोलिनु; झुन्‍डिनु; लटकलटक हल्‍लनु; सर्कनु
लर्काइlʌrkaiस.क्रि/प्रे.क्रि. लर्काउनु; लट्काउनु; झुण्‍ड्याउनु
लर्काउराlʌrkauraस.क्रि/प्रे.क्रि. लर्काउनु; लट्काउनु; झुण्‍ड्याउनु
लर्क्‍याlʌrkjaअ.क्रि.लर्कनु; लट्कनु; झोलिनु; झुन्‍डिनु; लटकलटक हल्‍लनु; सर्कनु
लर्खखरेराlʌrkʰʌkʰʌreraअ.क्रि.लर्खरिनु; लरखरिनु
लर्खखर्रेइlʌrkʰʌkʰʌrreiअ.क्रि.लर्खरिनु; लरखरिनु
लर्खखर्र्‍याlʌrkʰʌkʰʌrrjaअ.क्रि.लर्खरिनु; लरखरिनु
लर्खराlʌrkʰʌraअ.क्रि.लर्खराउनु; लरखराउनु
लर्खराइlʌrkʰʌraiअ.क्रि.लर्खराउनु; लरखराउनु।
लर्खराउराlʌrkʰʌrauraअ.क्रि.लर्खराउनु; लरखराउनु
लर्खर्‍याlʌrkʰʌrjaप्रे.क्रि.लर्खर्‍याउनु; लरखर्‍याउनु
लर्खर्‍याइlʌrkʰʌrjaiप्रे.क्रि.लर्खर्‍याउनु; लरखर्‍याउनु
लर्खर्‍याउराlʌrkʰʌrjauraप्रे.क्रि.लर्खर्‍याउनु; लरखर्‍याउनु
लर्खिlʌrkʰiना.हल्‍लुड; हलोजोत्‍दा हलो र जुवा जोड्ने छालाको साधन; नारा
लर्बरेराlʌrbʌreraअ.क्रि.लर्बरिनु; लरबरिनु
लर्बर्‍याlʌrbʌrjaप्रे.क्रि.लर्बर्‍याउनु; लरबर्‍याउनु
लर्बर्‍याइlʌrbʌrjaiप्रे.क्रि.लर्बर्‍याउनु; लरबर्‍याउनु