Majhi - Nepaliस्‍याहार्रेइsjaharreiक.क्रि.स्‍याहारिनु; स्‍याहार्ने काम गरिनु
स्‍याहार्र्‍याsjaharrjaक.क्रि.स्‍याहारिनु; स्‍याहानुेर् काम गरिनु
स्‍वाswaअ.क्रि.स्‍वाउनु; खुल्‍नु; मिल्‍नु; सुहाउनु
स्‍वाइswaiअ.क्रि.स्‍वाउनु; खुल्‍नु; मिल्‍नु; सुहाउनु
स्‍वातswatʌवि.मिठो; स्‍वादिलो
स्‍विकारइswikarʌiस.क्रि.स्‍विकार्‌नु; समर्थन जनाउनु; मन्‍जुर गर्नु
स्‍विकाराswikaraस.क्रि.स्‍विकार्‌नु; समर्थन जनाउनु; मन्‍जुर गर्नु
स्‍विकार्‌राswikarraस.क्रि.स्‍विकार्‌नु; समर्थन जनाउनु; मन्‍जुर गर्नु