Majhi - Nepaliसन्‍काइsʌnkaiस.क्रि.सन्‍काउनु; आँखाले सङ्केत गर्नु; तरल पदार्थ छिटो पिउनु प्रे.क्रि. उत्तेजित पार्नु; बौलाहा बनाउनु।
सन्‍काउराsʌnkauraस.क्रि.सन्‍काउनु; आँखाले सङ्केत गर्नु; तरल पदार्थ छिटो पिउनु प्रे.क्रि. उत्तेजित पार्नु; बौलाहा बनाउनु
सन्‍क्‍याsʌnkjaअ.क्रि.सन्‍कनु; सनक चढ्नु; उत्तेजित हुनु; बतासे कुरा गर्न थाल्‍नु
सन्‍बाउsʌnbauना.दाजुभाइ वा दिदीबहिनीको ससुरा
सन्‍बेटाsʌnbeʈaना.छोराको साला, जेठान; छोरीका देवर जेठाजु
सन्‍बेटेsʌnbeʈeना.छोराको जेठीसासु, साली, छोरीको आमाजु, नन्‍द
सन्‍माँsʌnmãना.दाजु, भाइ वा दिदी, बहिनीको सासु
सपारइsʌparʌiस.क्रि.सपार्‌नु; टुटेफुटेको वस्‍तुलाई सुधार्नु; मर्मत गर्नु; त्रुटि सुधार गर्नु; सच्‍याउनु प्रे.क्रि. सप्रने पार्नु
सपाराsʌparaस.क्रि.सपार्‌नु; टुटेफुटेको वस्‍तुलाई सुधार्नु; मर्मत गर्नु; त्रुटि सुधार गर्नु; सच्‍याउनु प्रे.क्रि. सप्रने पार्नु
सपार्‌राsʌparraस.क्रि.सपार्‌नु; टुटेफुटेको वस्‍तुलाई सुधार्नु; मर्मत गर्नु; त्रुटि सुधार गर्नु; सच्‍याउनु प्रे.क्रि. सप्रने पार्नु
सप्‍काsʌpkaस.क्रि.सप्‍काउनु; रसदार खानेकुरो सासले तानेर सप्‍य्राक्‍क पार्नु; नरम लट्ठीले हिर्काउनु; सप्‍को हाल्‍नु
सप्‍काइsʌpkaiस.क्रि.सप्‍काउनु; रसदार खानेकुरो सासले तानेर सप्‍य्राक्‍क पार्नु; नरम लट्ठीले हिर्काउनु; सप्‍को हाल्‍नु
सप्‍काउराsʌpkauraस.क्रि.सप्‍काउनु; रसदार खानेकुरो सासले तानेर सप्‍य्राक्‍क पार्नु; नरम लट्ठीले हिर्काउनु; सप्‍को हाल्‍नु
सप्‍पेsʌppeवि.सबै; भएभरको जम्‍मै; सम्‍पूर्णसेब्‍बे चाँडाल् खाइलसइ । सबै सिस्‍नो खाएछ ।
सप्रइsʌprʌiअ.क्रि.सप्रनु; खूब बढ्नु; सुध्रनु; धनी बन्‍नु; ब्‍यापारमा फाइदा हुनु
सप्रराsʌprʌraअ.क्रि.सप्रनु; खूब बढ्नु; सुध्रनु; धनी बन्‍नु; ब्‍यापारमा फाइदा हुनु
सप्रेइsʌpreiअ.क्रि.सप्रिनु; सप्रने काममा लागिनु
सप्रेराsʌpreraअ.क्रि.सप्रिनु; सप्रने काममा लागिनु
सप्र्‍याsʌprjaअ.क्रि.सप्रनु/सप्रिनु; खूब बढ्नु; सुध्रनु; धनी बन्‍नु; ब्‍यापारमा फाइदा हुनु; सप्रने काममा लागिनु
सप्‍लाsʌplaअ.क्रि.सप्‍लाउनु; हलक्‍क बढ्नु; मौलाउनु; शरीर मोटोघाटो हुनु; गरेको कामको उन्‍नति हुनु
सप्‍लाइsʌplaiअ.क्रि.सप्‍लाउनु; हलक्‍क बढ्नु; मौलाउनु; शरीर मोटोघाटो हुनु; गरेको कामको उन्‍नति हुनु
सप्‍लाउराsʌplauraअ.क्रि.सप्‍लाउनु; हलक्‍क बढ्नु; मौलाउनु; शरीर मोटोघाटो हुनु; गरेको कामको उन्‍नति हुनु
सब्‍वेsʌbweवि.सबै; भएभरको जम्‍मै; सम्‍पूर्णसेब्‍बे चाडाँल् खाइलसइ ।सबै सिस्‍नो खाएछ ।
समालइsʌmalʌiस.क्रि.समाल्नु; सँभाल्‍नु
समालाsʌmalaस.क्रि.समाल्नु; सँभाल्‍नु