Majhi - Nepaliहाँसाhãsaअ.क्रि.हाँस्नु; खुसी प्रकट गर्नु; हाँसो निकाल्‍नु; खुसी हुनु प्रे.क्रि. हँसाउनु; हाँस्‍न लाउनु; हाँस्‍ने पार्नु
हाँसाइhãsaiप्रे.क्रि.हँसाउनु; हाँस्‍न लाउनु; हाँस्‍ने पार्नु ना. हँसाइ; हाँस्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
हाँसुhãsuना.हँसिया; घाँस, धान काट्ने दाँत भएको टुपा घुमेको फलामे हतियार
हाँसेhãseक्रि.वि.त्‍यसै; त्‍यसो नै; उसै; बिनाकारणले; सित्तैं
हाँस्राhãsraअ.क्रि.हाँस्नु; खुसी प्रकट गर्नु; हाँसो निकाल्‍नु; खुसी हुनु
हाँस्‍सेहाँस्‍सेhãssehãsseना.ख्‍यालख्‍याल; सत्‍य नभएर झुटा;े हँसीदिल्‍लगी; ठट्टा
हिकइhikʌiस.क्रि.हिक्नु; थिचोमिचो गर्नु; हेप्‍नु; दमन गर्नु
हिकाhikaस.क्रि.हिक्नु; थिचोमिचो गर्नु; हेप्‍नु; दमन गर्नु प्रे.क्रि. हिकाउनु; हिक्‍न लाउनु
हिकाइhikaiप्रे.क्रि.हिकाउनु; हिक्‍न लाउनु
हिकाउरा1hikauraप्रे.क्रि.हिकाउनु; हिक्‍न लाउनु
हिकाउरा2hikauraक.क्रि.कुटाउनु; कुट्नु लाउनु; पिटाउनु
हिकारhikarʌस.क्रि.कुट्नु/हान्‍नु/ हिर्काउनु; हात, लौरोले हिर्काउनु; पिट्नु; ठटाउनु हिर्काउनु; पिडा हुने गरी पिट्नु; हान्‍नु
हिकाराhikaraस.क्रि.हान्‍नु; हतियार, सिङ, हातले कसैलाइ हिर्काउनु; कौडा छाड्नु; स्‍त्रीसमागम गर्नु; टाढा मिल्‍काउनु
हिक्राhikraस.क्रि.हिक्नु; थिचोमिचो गर्नु; हेप्‍नु; दमन गर्नु
हिच्किचाhitskitsaअ.क्रि.हिचकिचाउनु; डरले केहि भन्‍न वा गर्न धरमराउनु; अनकनाउनु; दोधारमा पर्नु; हच्‍कन
हिच्किचाइhitskitsaiअ.क्रि.हिचकिचाउनु; डरले केहि भन्‍न वा गर्न धरमराउनु; अनकनाउनु; दोधारमा पर्नु; हच्‍कन
हिच्किचाउराhitskitsauraअ.क्रि.हिचकिचाउनु; डरले केहि भन्‍न वा गर्न धरमराउनु; अनकनाउनु; दोधारमा पर्नु; हच्‍कन
हिन्हिनाhinhinaअ.क्रि.हिनहिनाउनु; घोडा कराउनु; हिलिनु
हिन्हिनाइhinhinaiअ.क्रि.हिनहिनाउनु; घोडा कराउनु; हिलिनु
हिन्हिनाउराhinhinauraअ.क्रि.हिनहिनाउनु; घोडा कराउनु; हिलिनु
हियाउराhijauraस.क्रि.हियाउनु; हेला वा अपमान गर्नु; हेप्‍नु
हिर्कराhirkʌraस.क्रि.कुट्नु/हिर्काउनु; हात, लौरोले हिर्काउनु; पिट्नु; ठटाउनु
हिर्काइhirkaiस.क्रि.कुट्नु/हान्‍नु/हिर्काउनु; हात, लौरोले हिर्काउनु; पिट्नु; ठटाउनु हिर्काउनु; पिडा हुने गरी पिट्नु; हान्‍नु
हिर्काउरा1hirkauraप्रे.क्रि.पिटाउनु; पिटिने पार्नु; पिट्नु लाउनु
हिर्काउरा2hirkauraस.क्रि.हिर्काउनु; पिडा हुने गरी पिट्नु; हान्‍नु