Majhi - Nepaliuस्‍वरवर्ण मध्‍येको चौथो स्‍वरवर्ण जिब्रोको पछिल्‍लो भाग सक्रिय भइ, जिब्रो उच्‍चतम् अवस्‍थामा रही ओठ गोलाकार अवस्‍थामा रहँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, पश्‍य, बन्‍द, गोलित स्‍वरवर्ण
उकालइukalʌiस.क्रि.उकाल्नु; कुनै वस्‍तुलाई अग्‍लो ठाउँमा पुर्‍याउनु; मास्‍तिर चढाउनु
उकालाukalaस.क्रि.उकाल्नु; कुनै वस्‍तुलाई अग्‍लो ठाउँमा पुर्‍याउनु; मास्‍तिर चढाउनु
उकाल्राukalraस.क्रि.उकाल्नु; कुनै वस्‍तुलाई अग्‍लो ठाउँमा पुर्‍याउनु; मास्‍तिर चढाउनु
उकासइukasʌiस.क्रि.उकास्नु; भास्‍सिएको वस्‍तुलाइ माथि उठाउनु; गहिरो भागमा अग्‍लो पार्नु; तल्‍लो स्‍तरकोलाई माथिल्‍लो स्‍तरमा पुर्‍याउनु
उकासाukasaस.क्रि.उकास्नु; भास्‍सिएको वस्‍तुलाइ माथि उठाउनु; गहिरो भागमा अग्‍लो पार्नु; तल्‍लो स्‍तरकोलाई माथिल्‍लो स्‍तरमा पुर्‍याउनु
उकासेराukaseraक.क्रि.उकासिनु; उकास्‍ने काम गरिनु
उकास्राukasraस.क्रि.उकास्नु; भास्‍सिएको वस्‍तुलाइ माथि उठाउनु; गहिरो भागमा माटो हाली अग्‍लो पार्नु; तल्‍लो स्‍तरकोलाई माथिल्‍लो स्‍तरमा पुर्‍याउनु
उकास्‍सेइukasseiक.क्रि.उकासिनु; उकास्‍ने काम गरिनु
उकास्‍स्‍याukassjaक.क्रि.उकासिनु; उकास्‍ने काम गरिनु
उक्‍लइuklʌiअ.क्रि.उक्‍लनु; माथितिर जानु; मास्‍तिर पर्नु; उकालो लाग्‍नु
उक्‍लराuklʌraअ.क्रि.उक्‍लनु; माथितिर जानु; मास्‍तिर पर्नु; उकालो लाग्‍नु
उक्‍ला1uklaस.क्रि.उक्‍लाउनु; दोहोर्‍याएर खनजोत गर्नु
उक्‍ला2uklaक.क्रि.उक्‍लाउनु; उक्‍लन लाउनु
उक्‍लाइ1uklaiस.क्रि.उक्‍लाउनु; दोहोर्‍याएर खनजोत गर्नु
उक्‍लाइ2uklaiक.क्रि.उक्‍लाउनु; उक्‍लन लाउनु
उक्‍लाउरा1uklauraस.क्रि.उक्‍लाउनु; दोहोर्‍याएर खनजोत गर्नु
उक्‍लाउरा2uklauraक.क्रि.उक्‍लाउनु; उक्‍लन लाउनु
उक्‍लेइukleiअ.क्रि.उक्‍लिनु हे. उक्‍लइ; उकालो लागिनु
उक्‍लेराukleraअ.क्रि.उक्‍लिनु; हे. उक्‍लइ; उकालो लागिनु
उक्‍ल्‍याukljaअ.क्रि.उक्‍लनु/उक्‍लिनु; माथितिर जानु; मास्‍तिर पर्नु; उकालो लाग्‍नु; उकालो लागिनु
उक्‍सइuksʌiअ.क्रि.उक्‍सनु; रोटी पकाउँदा फुलेर आउनु; घाउखटिरा सुनिनु; कामबाट फुर्सत पाउनु
उक्‍सराuksʌraअ.क्रि.उक्‍सनु; रोटी पकाउँदा फुलेर आउनु; घाउखटिरा सुनिनु; कामबाट फुर्सत पाउनु
उक्‍साuksaप्रे.क्रि.उक्‍साउनु; उक्‍सने पार्नु; उक्‍सन लाउनु
उक्‍साइuksaiप्रे.क्रि.उक्‍साउनु; उक्‍सने पार्नु; उक्‍सन लाउनु