Majhi - Nepalikʰʌव्‍यञ्‍जनवर्ण, जिभ्रोको पछिल्‍लो भाग कोमल तालुमा जोडिएर भित्रबाट आएको सासको आगमनमा पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवभव पुन खुल्‍नगइ सास बाहिर निस्‍किदा उच्‍चरित हुने ध्‍वनि, कण्‍ठ्यस्‍पर्श अघोष महाप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
खइँचइkʰʌĩtsʌiस.क्रि.खैँचनु; आफूतिर तान्‍नु; आकर्षित गर्नु; काबूमा राख्‍नु
खइँचराkʰʌĩtsʌraस.क्रि.खैँचनु; आफूतिर तान्‍नु; आकर्षित गर्नु; काबूमा राख्‍नु
खइँचाkʰʌĩtsaप्रे.क्रि.खैँचाउनु; खैँचन लाउनु; तान्‍न लाउनु
खइँचाइkʰʌĩtsaiप्रे.क्रि.खैँचाउनु; खैँचन लाउनु; तान्‍न लाउनु
खइँचाउराkʰʌĩtsauraप्रे.क्रि.खैँचाउनु; खैँचन लाउनु; तान्‍न लाउनु
खइँचेइkʰʌĩtseiअ.क्रि.खैँचिनु; तानिनु; कसिनु
खइँचेराkʰʌĩtseraअ.क्रि.खैँचिनु; तानिनु; कसिनु
खइँच्‍याkʰʌĩtsjaस.क्रि.खैँचनु; आफूतिर तान्‍नु; आकर्षित गर्नु; काबूमा राख्‍नु अ.क्रि. खैँचिनु; तानिनु; कसिनु
खइँटाkʰʌĩʈaवि.रिसाहा; धेरै रिस भएको
खउरराkʰʌurʌraस.क्रि.खौरनु; छुराले रौँ काट्नु; कुनै काम गर्न नसक्‍नेलाई होच्‍याउनु
खउरेराkʰʌureraक.क्रि.खौरिनु; छुराले कपालका रौँ खुर्किनु
खउलाkʰʌulaना.खालो; माझी जातिको पितृ बगाउन भोर्लाको पातबाट गाँसेको विशेष किसिमको ठूलो टपरी
खकारइkʰʌkarʌiस.क्रि.खकार्‌नु; खोकेर घाँटीबाट सास बाहिर निकाली कफ झिक्‍नु
खकाराkʰʌkaraस.क्रि.खकार्‌नु; खोकेर घाँटीबाट सास बाहिर निकाली कफ झिक्‍नु
खकार्‌राkʰʌkarraस.क्रि.खकार्‌नु; खोकेर घाँटीबाट सास बाहिर निकाली कफ झिक्‍नु
खकालइkʰʌkalʌiस.क्रि.खकाल्नु; पानीले भाँडा धुनु; पखाल्‍नु
खकालाkʰʌkalaस.क्रि.खकाल्नु; पानीले भाँडा धुनु; पखाल्‍नु
खकालेराkʰʌkaleraक.क्रि.खकालिनु; धोइनु; पखालिनु
खकाल्राkʰʌkalraस.क्रि.खकाल्नु; पानीले भाँडा धुनु; पखाल्‍नु
खकाल्‍लेइkʰʌkalleiक.क्रि.खकालिनु; धोइनु; पखालिनु
खकाल्‍ल्‍याkʰʌkalljaक.क्रि.खकालिनु; धोइनु; पखालिनु
खकुलोkʰʌkuloवि.खुकुलो; नकसिएको; फस्‍को; फितलो स्‍वभाव भएको
खच्‍कइkʰʌtskʌiअ.क्रि.खच्‍कनु; खस्‍कनु; दुब्‍लाउनु
खच्‍कराkʰʌtskʌraअ.क्रि.खच्‍कनु; खस्‍कनु; दुब्‍लाउनु