Majhi - Nepaliव्‍यञ्‍जन वर्ण, जिभ्रोको पछिल्‍लो भाग कोमल तालुमा जोडिएर भित्रबाट आएको सासको आगमनमा पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवभव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चरित हुने ध्‍वनि, कण्‍ठ्यस्‍पर्श सघोष अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
गउरुङgʌuruŋʌना.उपाध्‍यक्ष्‍य; माझी समुदायको मान्‍यजन मध्‍यको एक
गउँचgʌũtsʌना.गुँज; रछायाँ रातो, केहिकालो र राघे रंगको हुने, कोशीहरुमा पाइने विशाल शरीरहुने माछाको एक प्रकार
गउँत्‍याgʌũtjaस.क्रि.गउँत्‍याउनु; गाईले मुत्‍नु
गउँत्‍याइgʌũtjaiस.क्रि.गउँत्‍याउनु; गाईले मुत्‍नु
गउँत्‍याउराgʌũtjauraस.क्रि.गउँत्‍याउनु; गाईले मुत्‍नु
गगलाgʌgʌlaना.भ्‍यादल; कत्‍ला नहुने केही रातो रङको माछा
गच्‍कइgʌtskʌiअ.क्र. गच्‍कनु; मनको खुसी देखाउने गरी गजक्‍क पर्नु
गच्‍कराgʌtskʌraअ.क्रि.गच्‍कनु; मनको खुसी देखाउने गरी गजक्‍क पर्नु
गच्‍काgʌtskaप्रे.क्रि.गच्‍काउनु; गम्‍काउनु; गच्‍काउनु
गच्‍काइgʌtskaiप्रे.क्रि.गच्‍काउनु; गम्‍काउनु; गच्‍काउनु
गच्‍काउराgʌtskauraप्रे.क्रि.गच्‍काउनु; गम्‍काउनु; गच्‍काउनु
गच्‍केइgʌtskeiअ.क्र. गच्‍किनु; गच्‍कनु
गच्‍केराgʌtskeraअ.क्र. गच्‍किनु; गच्‍कनु
गच्‍क्‍याgʌtskjaअ.क्रि.गच्‍कनु/गच्‍किनु; मनको खुसी देखाउने गरी गजक्‍क पर्नु
गज्‍कइgʌdzkʌiअ.क्रि.गज्‍कनु; गजक्‍क पर्नु; गम्‍कनु
गज्‍कराgʌdzkʌraअ.क्रि.गज्‍कनु; गजक्‍क पर्नु; गम्‍कनु
गज्‍काgʌdzkaप्रे.क्रि.गज्‍काउनु; गजक्‍क हुने पार्नु; गज्‍कन लाउनु; गम्‍काउनु
गज्‍काइgʌdzkaiप्रे.क्रि.गज्‍काउनु; गजक्‍क हुने पार्नु; गज्‍कन लाउनु; गम्‍काउनु
गज्‍काउराgʌdzkauraप्रे.क्रि.गज्‍काउनु; गजक्‍क हुने पार्नु; गज्‍कन लाउनु; गम्‍काउनु
गज्‍केइgʌdzkeiअ.क्रि.गज्‍किनु; गजक्‍क परिनु; गम्‍कनु
गज्‍केराgʌdzkeraअ.क्रि.गज्‍किनु; गजक्‍क परिनु; गम्‍कनु
गज्‍क्‍याgʌdzkjaभ) अ.क्रि. गज्‍कनु/गज्‍किनु; गजक्‍क पर्नु; गजक्‍क परिनु; गम्‍कनु
गडाgʌɖaप्रे.क्रि.गडाउनु; भास्‍न लाउनु; गाड्न लाउनु
गडाइgʌɖaiप्रे.क्रि.गडाउनु; भास्‍न लाउनु; गाड्न लाउनु