Majhi - Nepalidzʰʌमाझी भाषा वर्णमालाको नवौँ व्‍यञ्‍जनवर्ण
झकाdzʰʌkaअ.क्रि.झकाउनु; आँखामा झप्‍की आउनु; निन्‍द्राले आँखा लाग्नु; छिनभर उँघ्‍नु
झकाइdzʰʌkaiअ.क्रि.झकाउनु; आँखामा झप्‍की आउनु; निन्‍द्राले आँखा लाग्नु; छिनभर उँघ्‍नु
झकाउराdzʰʌkauraअ.क्रि.झकाउनु; आँखामा झप्‍की आउनु; निन्‍द्राले आँखा लाग्नु; छिनभर उँघ्‍नु
झक्झकाdzʰʌkdzʰʌkaअ.क्रि.झकझकाउनु; झिलिमिली हुनु; झलझलाउनु स.क्रि. घचघच्‍याउनु; झिँज्‍याउनु
झक्झकाइdzʰʌkdzʰʌkaiअ.क्रि.झकझकाउनु; झिलिमिली हुनु; झलझलाउनु स.क्रि. घचघच्‍याउनु; झिँज्‍याउनु
झक्झकाउराdzʰʌkdzʰʌkauraअ.क्रि.झकझकाउनु; झिलिमिली हुनु; झलझलाउनु स.क्रि. घचघच्‍याउनु; झिँज्‍याउनु
झट्कइdzʰʌʈkʌiunspec. var. ofझड्कइ
झट्कराdzʰʌʈkʌraअ.क्रि.झट्कनु; धान, तोरी अन्‍न चुट्दा झट्का पर्नु; झट्कारिनु
झट्काdzʰʌʈkaप्रे.क्रि.झट्काउनु; झट्कने पार्नु; झट्किन लाउनु
झट्काइdzʰʌʈkaiप्रे.क्रि.झट्काउनु; झट्कने पार्नु; झट्किन लाउनु
झट्काउराdzʰʌʈkauraप्रे.क्रि.झट्काउनु; झट्कने पार्नु; झट्किन लाउनु
झट्कारइdzʰʌʈkarʌiस.क्रि.झट्कार्‌नु; धान, तोरी अन्‍न झाँटिसकेपछि टकटक्‍याउनु; चुट्नु; झाँट्नु; झट्को पार्नु
झट्काराdzʰʌʈkaraस.क्रि.झट्कार्‌नु; धान, तोरी झाँटिसकेपछि टकटक्‍याउनु; चुट्नु; झाँट्नु; झट्को पार्नु
झट्कारेराdzʰʌʈkareraक.क्रि.झट्कारिनु; झट्को पारिनु; झाँटिनु
झट्कार्‌राdzʰʌʈkarraस.क्रि.झट्कार्‌नु; धान, तोरी झाँटिसकेपछि टकटक्‍याउनु; चुट्नु; झाँट्नु; झट्को पार्नु
झट्कार्रेइdzʰʌʈkarreiक.क्रि.झट्कारिनु; झट्को पारिनु; झाँटिनु
झट्कार्र्‍याdzʰʌʈkarrjaक.क्रि.झट्कारिनु; झट्को पारिनु; झाँटिनु
झट्केइdzʰʌʈkeiअ.क्रि.झट्किनु; झट्कनु; झट्को पारिनु; झट्कारिनु
झट्केराdzʰʌʈkeraअ.क्रि.झट्किनु; झट्कनु; झट्को पारिनु; झट्कारिनु
झट्क्‍याdzʰʌʈkjaअ.क्रि.झट्कनु/ झट्किनु; धान, तोरी चुट्दा झट्का पनुर्; झट्कारिनु; झट्को पारिनु
झड्कइdzʰʌɖkʌiunspec. var.झट्कइअ.क्रि.झड्कनु
झड्कराdzʰʌɖkʌraअ.क्रि.झड्कनु; हे. झट्कइ
झड्कारइdzʰʌɖkarʌiस.क्रि.झड्कार्‌नु; हे. झट्कारइ
झड्काराdzʰʌɖkaraस.क्रि.झड्कार्‌नु; हे. झट्कारइ