Majhi - Nepaliʈʌजिभ्रोको टूप्‍पा दन्‍तमूलमा जोडिएर भित्रबाट आएको सासलाई पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍तमूल स्‍पर्श, अघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
टउकइʈʌukʌiअ.क्रि.टाउको निहुराएर हल्‍लिनु; उङ्नु; हो वा आ भन्‍ने इसारा गर्नु
टउक्‍याʈʌukjaअ.क्रि.टाउको निहुराएर हल्‍लिनु; उङ्नु; हो वा आ भन्‍ने इसारा गर्नु
टक्टकाʈʌkʈʌkaअ.क्रि.टकटकाउनु; टकटकको आवाज पैदा हुनु; टकटकिनु स.क्रि. धुलो झार्नु; टकटक्‍याउनु
टक्टकाइʈʌkʈʌkaiअ.क्रि.टकटकाउनु; टकटकको आवाज पैदा हुनु; टकटकिनु स.क्रि. धुलो झार्नु; टकटक्‍याउनु
टक्टकाउराʈʌkʈʌkauraअ.क्रि.टकटकाउनु; टकटकको आवाज पैदा हुनु; टकटकिनु स.क्रि. धुलो झार्नु; टकटक्‍याउनु
टक्टकेराʈʌkʈʌkeraअ.क्रि.टकटकिनु; एकदम रित्तिनु; सिद्घिनु; धुलो, कसिङ्गर, पानी झर्नु; फट्कार्नु
टक्टक्‍केइʈʌkʈʌkkeiअ.क्रि.टकटकिनु; एकदम रित्तिनु; सिद्घिनु; धुलो, कसिङ्गर, पानी झर्नु; फट्कार्नु
टक्टक्‍क्‍याʈʌkʈʌkkjaअ.क्रि.टकटकिनु; एकदम रित्तिनु; सिद्घिनु; धुलो, कसिङ्गर, पानी झर्नु; फट्कार्नु
टक्टक्‍याʈʌkʈʌkjaप्रे.क्रि.टकटक्‍याउनु; धुलो फड्कारेर झार्नु; भएभरको सम्‍पत्ति खतम पार्नु; धुलो झार्न
टक्टक्‍याइʈʌkʈʌkjaiप्रे.क्रि.टकटक्‍याउनु; धुलो फड्कारेर झार्नु; झड्कार्नु; भएभरको सम्‍पत्ति खतम पार्नु; धुलो झार्न
टक्टक्‍याउराʈʌkʈʌkjauraप्रे.क्रि.टकटक्‍याउनु; धुलो फड्कारेर झार्नु; झड्कार्नु; भएभरको सम्‍पत्ति खतम पार्नु; धुलो झार्न
टक्राʈʌkraअ.क्रि.टकराउनु; कुनै दुई थरी वस्‍तु एक अर्कोमा रगडिनु; ठक्‍कर खानु; ठोकिनु
टक्राइʈʌkraiअ.क्रि.टकराउनु; कुनै दुई थरी वस्‍तु एक अर्कोमा रगडिनु; ठक्‍कर खानु; ठोकिनु
टक्राउराʈʌkrauraअ.क्रि.टकराउनु; कुनै दुई थरी वस्‍तु एक अर्कोमा रगडिनु; ठक्‍कर खानु; ठोकिनु
टक्रेइʈʌkreiअ.क्रि.टक्रिनु; कुनै काम गर्न अगाडि सर्नु; तयार हुनु; सम्‍मानपूर्वक दिइनु; समर्पण गरिनु
टक्रेराʈʌkreraअ.क्रि.टक्रिनु; कुनै काम गर्न अगाडि सर्नु; तयार हुनु; सम्‍मानपूर्वक दिइनु; समर्पण गरिनु
टक्र्‍याʈʌkrjaअ.क्रि.टक्रिनु; कुनै काम गर्न अगाडि सर्नु; तयार हुनु; सम्‍मानपूर्वक दिइनु; समर्पण गरिनु स.क्रि./प्रे.क्रि. टक्र्याउनु; मान गरेर दिनु; चढाउनु; टक्रक्‍क पारेर राख्‍नु
टक्र्‍याइʈʌkrjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. टक्‍य्राउनु; मान गरेर दिनु; चढाउनु; टक्रक्‍क पारेर राख्‍नु
टक्र्‍याउराʈʌkrjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. टक्र्याउनु; मान गरेर दिनु; चढाउनु; टक्रक्‍क पारेर राख्‍नु
टटउलाʈʌʈʌulaना.टोटला; कुलपूजा, कोसीपूजा र पितृ कार्यमा चाहिने; खुकुरीको दापजस्‍तो कोसा फल्‍ने फुल
टट्टाउराʈʌʈʈauraअ.क्रि.टट्टाउनु; चहर्‍याउनु; भबाउनु; भोक, प्‍यासले सताउनु
टट्टेइʈʌʈʈeiअ.क्रि.टट्टिनु; दिनभर भोकै पनुर्; भोक, प्‍यासले पीडित हुनु; टाट पल्‍टनु; दुब्‍लाउनु
टट्टेराʈʌʈʈeraअ.क्रि.टट्टिनु; दिनभर भोकै पनुर्; भोक, प्‍यासले पीडित हुनु; टाट पल्‍टनु; दुब्‍लाउनु
टट्ट्याʈʌʈʈjaअ.क्रि.टट्टिनु; दिनभर भोकै पनुर्; भोक, प्‍यासले पीडित हुनु; टाट पल्‍टनु; दुब्‍लाउनु