Majhi - Nepaliɖʌव्‍यञ्‍जनवर्ण, जिभ्रोको टुप्‍पा दन्‍तमूलामा जोडिएर भित्रबाट आएको सासलाई पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍तमूल स्‍पर्श, सघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
डकउरेɖʌkʌureना.ठूलोखालको कालो कमिला
डकारइɖʌkarʌiस.क्रि.डकार्‌नु; पेटको वायु शब्‍दसहित निकाल्‍नु; अघाउन्‍जेल खानु
डकाराɖʌkaraस.क्रि.डकार्‌नु; पेटको वायु शब्‍दसहित निकाल्‍नु; अघाउन्‍जेल खानु
डकार्‌राɖʌkarraस.क्रि.डकार्‌नु; पेटको वायु शब्‍दसहित निकाल्‍नु; अघाउन्‍जेल खानु
डगइɖʌgʌiअ.क्रि.डग्नु; मर्यादामा नअड्नु; चुक्‍नु; डगमगाउनु
डगाɖʌgaअ.क्रि.डग्नु; मर्यादामा नअड्नु; डगमगाउनु प्रे.क्रि. डगाउनु; आफ्नो स्‍थिति, सिद्घान्‍तबाट गिराउनु; हल्‍लाउनु
डगाइɖʌgaiप्रे.क्रि.डगाउनु; आफ्नो स्‍थिति, सिद्घान्‍तबाट गिराउनु; हल्‍लाउनु
डगाउराɖʌgauraप्रे.क्रि.डगाउनु; आफ्नो स्‍थिति, सिद्घान्‍तबाट गिराउनु; हल्‍लाउनु
डग्डगाɖʌgɖʌgaअ.क्रि.डगडगाउनु; डगडग गर्नु; हल्‍लनु; डगमगाउनु
डग्डगाइɖʌgɖʌgaiअ.क्रि.डगडगाउनु; डगडग गर्नु; हल्‍लनु; डगमगाउनु
डग्डगाउराɖʌgɖʌgauraअ.क्रि.डगडगाउनु; डगडग गर्नु; हल्‍लनु; डगमगाउनु
डग्मगाɖʌgmʌgaअ.क्रि.डगमगाउनु; डगमग गर्नु; हल्‍लनु; आफ्नो स्‍थानबाट खुस्‍कन खोज्‍नु
डग्मगाइɖʌgmʌgaiअ.क्रि.डगमगाउनु; डगमग गर्नु; हल्‍लनु; आफ्नो स्‍थानबाट खुस्‍कन खोज्‍नु
डग्मगाउराɖʌgmʌgauraअ.क्रि.डगमगाउनु; डगमग गर्नु; हल्‍लनु; आफ्नो स्‍थानबाट खुस्‍कन खोज्‍नु
डग्मगेराɖʌgmʌgeraअ.क्रि.डगमगिनु; डगमगाउनु
डग्मग्‍गेइɖʌgmʌggeiअ.क्रि.डगमगिनु; डगमगाउनु
डग्मग्‍ग्‍याɖʌgmʌggjaअ.क्रि.डगमगिनु; डगमगाउनु
डग्मग्‍याɖʌgmʌgjaप्रे.क्रि.डगमग्‍याउनु; डगमग पार्नु
डग्मग्‍याइɖʌgmʌgjaiप्रे.क्रि.डगमग्‍याउनु; डगमग पार्नु
डग्मग्‍याउराɖʌgmʌgjauraप्रे.क्रि.डगमग्‍याउनु; डगमग पार्नु
डग्राɖʌgraअ.क्रि.डग्नु; मर्यादामा नअड्नु; चुक्‍नु; डगमगाउनु
डटइɖʌʈʌiअ.क्रि.डट्नु; अडिग भएर रहनु; फुर्तीसाथ बोल्‍नु; ठाँटिनु
डटाɖʌʈaअ.क्रि.डट्नु; अडिग भएर रहनु; फुर्तीसाथ बोल्‍नु; ठाँटिनु प्रे.क्रि. डटाउनु; डट्न लाउनु; अड्न लाउनु
डटाइɖʌʈaiप्रे.क्रि.डटाउनु; डट्न लाउनु; अड्न लाउनु